Projektu aktualitātes Izglītība
grupas bilde

LLU Malnavas koledžas direktore Sandra Ežmale piedalījās EUROPEA International starptautiskajā simpozijā, ko organizēja EUROPEA Francija pagājušajā nedēļā Setē. Simpozija tēma bija “Aprites ekonomika…izaicinājums ilgtspējīgas pārvaldības mācīšanai zaļajās profesionālās izglītības skolās”. Kopumā simpozijā piedalījās gandrīz 100 dalībnieki no dažādām Eiropas valstī, t.k., EUROPEA International koordinatori no Beļģijas, Austrijas, Vācijas, Igaunijas, Polijas, Ungārijas, Slovākijas, zaļās skolas no vairāk nekā 20 valstīm un vairākas Francijas zaļās skolas un nevalstiskās organizācijas.

Simpozija ietvaros notika EUROPEA International ģenerālās asamblejas sanāksme, dalībnieki tika iepazīstināti ar Francijas pieredzi aprites ekonomikas jomā, agroekonomiskās izglītības sistēmu Francijā, Occitanie reģiona padomes veiktajām darbībām aprites ekonomikas jomā, kā arī labās prakses piemēriem aprites ekonomikā. 

Simpozija dalībnieki piedalījās Francijas skolu jauniešu organizētajās darba grupās ar spēles elementiem un aprites ekonomikas hakatonā, kuru ietvaros tika ģenerētas idejas nākotnes ERASMUS sadarbības projektiem. Simpozija dalībnieki tika sadalīti grupās, kuras izstrādāja un iesniedza izvērtēšanai žūrijai projektu idejas. Augstāko vērtējumu gan no simpozija dalībnieku, gan žūrijas puses izpelnījās Francijas zaļo skolu jauniešu projekts. Kā atzīmēja Sandra Ežmale: “EUROPEA International ir izcila platforma, lai radošā veidā ģenerētu idejas kopēju projektu izstrādei un ieviešanai, dalītos labās prakses piemēros Eiropas mērogā, kā arī organizētu kopīgas aktivitātes, t.sk., profesionālās meistarības konkursus”.

Apskatot labās prakses piemērus, tika apmeklēts Colas uzņēmums, kas nodarbojas ar ilgstpējīgu atkritumu pārstrādi, COVED vēžveidīgo atkritumu apstrādes rūpnīca, vēžveidīgo audzētava Sanchez u.c.

Latviju simpozijā pārstāvēja EUROPEA Latvija skolas- LLU Malnavas koledža, Bulduru dārzkopības vidusskola, Ogres tehnikums un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums.

Informāciju sagatavoja

Guna Kaņepe

Projektu vadītāja