Projektu aktualitātes
vingrošanas kompleks
lv eu

Šodien, 8. novembrī, Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadionā, Blaumaņa ielā 4, Ludzā, notika jaunā Vingrošanas kompleksa atklāšanas pasākums. Pasākums pulcēja jauniešus, skolēnus, pedagogus un citus sporta entuziastus. Ar uzrunu klātesošos sveica Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore Dzidra Dukšta, SIA “GOPLAY” LAUKUMI.LV pārstāves, projektu vadītāja Ilona Mekša, uz svinīgo atklāšanas brīdi ieradās arī pašvaldības vadības pārstāvji.

Kā īpašs pārsteigums klātesošajiem- ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi. Savu veikumu demonstrēja gan mūsu pašu, vietējie jaunieši, gan ielu vingrotāji no Daugavpils.

Vingrošanas kompleksa atklāšanā piedalījās arī Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, norādot, ka ir patiesi gandarīts par šī projekta īstenošanos: “Liels prieks, ka mūsu pilsētā tiek veidoti aizvien jauni sporta infrastruktūras objekti, priecē tas, ka mūsu pilsētā būs iespējams iesaistīties dažādos sporta veidos!” aicinot jauniešus izturēties pret aprīkojumu saudzīgi, priekšsēdētājs izteica cerību, lai jaunais ielu vingrošanas laukums vienmēr būtu piepildīts ar vingrotājiem.

“Šis laukums domāts ne vien bērniem un jauniešiem, bet to var izmantot katrs, kurš vēlas sportot, tas ir brīvi pieejams katram iedzīvotājam” uzsvēra šī projekta vadītāja Ilona Mekša. 

Jaunais Vingrošanas laukums ir izveidots projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” Nr. 8.1.2.0/17/I/003 ietvaros.

Projekts “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.