Sociālais atbalsts Sabiedrība
foto

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa ceļš viņa kurpēs, vēsta sena paruna. Tāpēc “Dažādo kurpju dienā” 15. septembrī ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu un iesaistīties mākslinieciskās un radošās aktivitātēs, simboliski paužot atbalstu deinstitucionalizācijas mērķa grupām – bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Īpašs pasākums šodien noticis arī Ludzā.

Katrs cilvēks vēlas būt mīlēts, pieņemts un saprasts – arī tad, ja dzīvo ar garīga rakstura, funkcionāliem traucējumiem vai bez vecākiem, kas varētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Aizspriedumi un noraidoša sabiedrības attieksme ir lielākā barjera bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem veidot dzīvi ārpus institūcijām un iekļauties sabiedrībā.

“Dažādo kurpju dienas” dalībnieki kopīgiem spēkiem rada mākslas objektu “Iekāp otra kurpēs”, izkrāsojot lielizmēra kurpes, un darbojas sociālo pakalpojumu dienas centru organizētās un vadītās radošajās darbnīcās, lai labāk izprastu, kā savas dienas vada cilvēki ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem. Ludzā īstenota Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadīta akmeņu-talismanu apgleznošanas darbnīca.

“Personu ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā ir viens no Ludzas novada pašvaldības uzdevumiem, sniedzot sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Svarīgāka ir nevis personas diagnoze, bet gan tas, vai konkrētajai personai attiecīgajā dzīves posmā tiek sniegts atbalsts. Mēs visi esam cilvēki, mēs esam dažādi, bet ikvienam cilvēkam šajā sabiedrībā ir vieta, un tas ir normāli, ka mēs izskatāmies dažādi, mums ir dažāds spēju līmenis un starp mums ir cilvēki ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem. Viņiem tāpat kā mums ir savas cerības un sapņi, tāpēc ļoti svarīgi ir veidot iekļaujošu sabiedrību, palīdzēt, atbalstīt, motivēt un iedrošināt. Būsim saprotoši, iejūtīgi, lai “citādais” mūs nebiedē, jo mēs katrs esam unikāls un katrs esam svarīgs pilsētai, novadam, valstij!” saka Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs.

Ar Eiropas Savienības fondu finansiālu atbalstu Latvijā tiek īstenoti deinstitucionalizācijas projekti, kuru ietvaros daudzviet tiek veidotas cilvēku vajadzībām daudz atbilstošākas pakalpojumu sniegšanas vietas un piedāvāti sabiedrībā balstīti pakalpojumi, kas paver iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un arī bērniem, kas ir spiesti dzīvot ārpusģimenes aprūpē, integrēties sabiedrībā.

“Mēs esam pieraduši runāt par deinstitucionalizācijas projektu caur ciparu un sasniegtu rādītāju prizmu, bet aiz katra cipara ir cilvēks ar savām rūpēm un sapņiem. Aiz katra cipara ir milzīgs darbs gan no sociālo darbinieku, gan dažādu speciālistu un arī pašu projekta dalībnieku un viņu ģimenes locekļu puses. Aiz katra cipara ir maza vai liela uzvara, dažreiz arī kritiens. Un mums kā sabiedrībai ir vēl garš ceļš ejams, līdz iemācīsimies pilnvērtīgi sadzīvot kopā. Bet tas, ko redzam projekta īstenošanas laikā, dod cerību un drosmi turpināt šo ceļu,” pauž Kristīna Čimbaraite, projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” sabiedrisko attiecību speciāliste.

Savukārt ziņu portālā TVNET.lv izveidota īpaša sadaļa, kurā tiks publicēti 15 cilvēkstāsti. Sadarbībā ar satura veidotāju Edart TV radīta arī dokumentālā īsfilma, kas atklāj cilvēku ar īpašām vajadzībām, kā arī bez vecāku gādības palikušo bērnu ikdienu, ļaujot “iekāpt viņu kurpēs”.

Vairāk informācijas – www.cilveksnevisdiagnoze.lv

Dažādo kurpju diena Ludzā | 15.09.2023