Uzņēmējdarbība Pašvaldība
foto

Šodien, 19. aprīlī, Ludzas Kultūras namā informatīvā pasākumā pulcējās Ludzas novada uzņēmēji, uzņēmējus pārstāvošās un atbalsta organizācijas, kā arī pašvaldības pārstāvji, lai uzzinātu par aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā, kā arī dalītos pieredzē.

Pasākumā uzstājās pārstāvji no vairākām nozīmīgām institūcijām, tostarp no Latgales plānošanas reģiona, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Ludzas rajona partnerības un Valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM.

Par aktuālām grantu programmām, atbalstu sīkiem, maziem uzņēmumiem informēja Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins.

EDIC projekta Latgales kontaktpunkta vadītājs Andris Ondzuls informēja par atbalstu procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai.

Par digitālās transformācijas iespējām ar resursu vadības sistēmas Odoo palīdzību informēja Kristīne Timoškina (Struktūrvienības vadītāja) un Vladimirs Malejevs (Odoo departamenta analītiķu vadītājs).

ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka prezentēja valsts attīstības finanšu institūcijas Altum šī brīža aktualitātes.

LIAA pārstāvniecības Rēzeknē vadītāja Skaidrīte Baltace informēja klātesošos par aktuālajām LIAA atbalsta programmām uzņēmējiem.

Par LEADER projektu konkursa kārtām informēja Sandra Palma (Ludzas rajona partnerības administratīvā vadītāja).

Ināra Ducsaliete (NVA Rēzeknes filiāles vadītāja) informēja par NVA piedāvāto atbalstu darba devējiem.

ar aktualitātēm pašvaldības projektu īstenošanā un viedo risinājumu pielietošanu pašvaldības objektos stāstīja Ilona Igovena (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja).

Pasākumu organizē Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs.