Projektu aktualitātes
lv eu

Vai sarkans nebūs pārāk uzkrītošs, vai zaļš nebūs par aukstu un pelēkie toņi pārāk blāvi? Izvēles iespējas bija dotas skolēniem un skolotājiem, izvēloties jauno mēbeļu toni saviem mācību kabinetiem. Daļa izšķīrās par spilgtām krāsām, taču arī pelēkbrūnais iederējās interjerā un jauno mācību gadu skolā uzsākām atsvaidzinātās telpās, ar ērtām, ergonomiskām mēbelēm. 12 Ludzas 2. vidusskolas mācību telpas tika aprīkotas ar jauniem skolas galdiem un  krēsliem. Klasēs tika iegādāti vienvietīgi galdi 11 mācību telpām, kas var tikt sabīdīti kopā grupu darbam vai izmantoti kā individuālās darba vietas, savukārt 12 mācību telpām ir iegādāti regulējami un ergonomiski krēsli, iegādātas arī jaunas žalūzijas. Papildus vēl tiks aprīkotas 2 mācību telpas un iegādāti 48 galdi un 48 krēsli ar mainīgu augstumu. Tieši elastīgums, atvērtība, daudzfunkcionalitāte rada sadarbību un saziņu sekmējošu vidi.

Lai nodarbības padarītu saistošākas un rosinātu interesi, mācību telpās uzstādīti interaktīvie ekrāni. Katrai mācību telpai ir izstrādāts atbilstošs risinājums kā nodrošināt IKT izmantošanu mācību procesā. Šogad tika uzstādīti 8 interaktīvie ekrāni, papildus vēl tiks uzstādīti 2 interaktīvie ekrāni un iegādātas 12 datu kameras vienotas interaktīvās mācību sistēmas izveides nodrošināšanai.

Lai veicinātu jaunu pieeju mācību procesam, izmantojot digitālos līdzekļus, kopumā Ludzas 2.vidusskolā tiks aprīkotas 22 mācību telpas.

Mūsdienu skolēnu nevar pārsteigt ar tehnoloģijām, taču e-vides iespējas padara mācību procesu dinamiskāku, rosina izziņas procesus, šogad tika iegādāti arī 54 datori, bet kopumā projekta ietvaros 76 datori.

vidusskolas telpa

„Vēlamies mūsu skolēnus redzēt mācībām motivētus, ieinteresētus, ar plašu redzesloku. Viens no priekšnoteikumiem – piemēroti darba  apstākļi. Kopā ar Ludzas novada pašvaldību par to rūpējamies nepārtraukti. Ticam un ceram, ka atjaunotā un sakārtotā vide labvēlīgi ietekmēs mācību procesu,” optimismu pauž Ludzas 2. vidusskolas direktore Zinaīda Buliga.

Projekts “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Informāciju sagatavoja Ludzas 2.vidusskolas

Latviešu valodas skolotāja

Liāna Nagle