Projektu aktualitātes
57032152_271594433721422_748747172039622656_n-1024x576.jpg
latlit_logo_lat_full_rgb-768x250.jpg

Mūsu bibliotēka ir tik aktīva, ka dažreiz šķiet, ka, ja tai būtu plašākas telpas, tā varētu kļūt par reģionālo daudzfunkcionālo izglītības un brīvā laika pavadīšanas centru.

Bibliotēkas projektam OPEN UP ir viens gads, bet šajā laikā mūsu bibliotekāri ir daudz ko ir paveikuši: nopirkts jauns aprīkojums, piedalījās apmācībās. Tagad tajā notiek daždažādas aktivitātes bērniem. Katru trešdienu – atraktīvs un izzinošs OPEN LESSON.

57032152_271594433721422_748747172039622656_n-1024x576_0.jpg

13. aprīlī ir notikušas kārtējās video nodarbības, kurās zēni pasniedzēja Kristapa Kalabanova vadībā mācās strādāt ar video aparatūru, veidot video ierakstus.

Kopējās OPEN UP (LLI-263) projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Tas ir triju partneru sadarbības projekts; Ludzas novada pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 50 849,76 EUR, t.sk. 43 222,30 EUR būs ES finansējums.

Šis raksts sagatavots ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Rakstu sagatavoja Viola Andruščenko, Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja