Vakance
Ludzas novada Blontu pagasta pārvalde aicina darbā elektriķi

Blontu pagasta pārvalde aicina darbā elektriķi, profesijas kods 7411 01 (C vai B drošības kategorija, līdz 1000 voltiem) uz nenoteiktu laiku, sākot no 02.01.2022. Darbs Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastos. Darba alga – EUR 800,00. 

Prasības kandidātam:

Atbilstoša vismaz vidējā speciālā izglītība, autovadītāja tiesības, B kategorija.

Darba pienākumi:

  • Plānot un veikt apsaimniekošanā esošo objektu elektroapgādes sistēmas uzturēšanu, elementu nomaiņu, nepieciešamos elektroiekārtu un sistēmas remontdarbus, elektrisko sistēmu un tās elementu instalāciju un novērst avārijas situācijas nodrošināt elektrosistēmu un iekārtu drošību atbilstoši “Elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumiem” un citiem LR likumdošanas aktiem, noteikt un novērst elektroiekārtu un elektroinstalācijas bojājumus;
  • Sagatavot  nepieciešamo  materiālu  sarakstu  un  to  tehnisko  specifikāciju,  organizēt  to iepirkšanu;
  • Sagatavot  atskaites  par  izlietotajiem  materiāliem  un  veiktajiem  darbiem  iesniegšanai pārvaldes vadītājam..

Pieteikuma vēstuli un CV (norādīt informāciju par adresātiem esošajā darbavietā vai iepriekšējā, kas var sniegt informāciju par pretendenta atbilstību amata prasībām) sūtīt līdz š.g. 15. decembrim uz e-pastu blonti@ludzasnovads.lv  

Uzziņas pa tālruni: +371 29711939