Pašvaldība
Ludzas novadā ceļus tīra arī līdz viensētām | LRTV sižets

Jaunajā Latgales Reģionālās televīzijas sižetā: Šī gada ziema ir sākusies ar lielu sniega daudzumu, kā tīrīšana sagādāja pamatīgas rūpes gan pašvaldību, gan valsts organizācijām, kas nodarbojas ar sniega tīrīšanu. Ludzas novadā sniega tīrīšanas darbi norisinās operatīvi un līdzīgi, kā iepriekšējos gados, pēc iedzīvotāju pieprasījuma ceļi tiek tīrīti arī līdz viensētām.

Lai iedzīvotājiem varētu sniegt neatliekamās medicīniskās palīdzības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, policijas un citu dienestu pieejamību, Ludzas novada administratīvajā teritorijā, iespēju robežās, tiek nodrošināta ceļu tīrīšana no sniega 2021./2022. gada ziemas sezonā līdz mājām, kur ziemas periodā dzīvo cilvēki un to īpašnieki ir pieteikuši šo pakalpojumu.

Pieteikumam, jāsazinās ar konkrētās pagasta pārvaldes speciālistiem. 

KONTAKTINFORMĀCIJA