Izglītība

Trešdien, 21. decembrī, Ludzas novada dome amatā iecēla Ludzas pilsētas vidusskolas un Ciblas vidusskolas direktorus. Ludzas pilsētas vidusskolu turpmāk vadīs Gunārs Strods, savukārt Ciblas vidusskolas vadības grožus pārņems Aija Jonikāne.  Darbu jaunie skolu direktori uzsāks 2023. gada 2. janvārī. 

Balsošana par Ludzas pilsētas vidusskolas un Ciblas vidusskolas vadītāja amatam izvirzītajiem pretendentiem notika ar balsošanas zīmēm, deputātiem sēdē piedaloties klātienē, kā to nosaka likums “Par pašvaldībām”. Deputāti vienbalsīgi nobalsoja kā par vienu, tā arī otru direktoru.

Pēc ievēlēšanas Aija Jonikāne un Gunārs Strods pateicās par izrādīto uzticību, kā arī īsi pastāstīja par sevi, par pieredzi pedagoģijas jomā, par nākotnes iecerēm un plānoto sadarbību ar Ludzas novada pašvaldību. 

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska