Vakance Pašvaldība
foto

Ludzas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Ludzas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas uzņēmējdarbības koordinatora amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • veicināt uzņēmējdarbības attīstību Ludzas novadā, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem, uzņēmējdarbības vides attīstībā iesaistītām vietējām, reģionālām un nacionālām organizācijām;
 • organizēt pasākumus un aktivitātes, kas vērstas uz uzņēmējdarbības attīstību un nodrošina uzņēmēju pieredzes apmaiņu un zināšanu papildināšanu;
 • konsultāciju sniegšana uzņēmējiem, uzņēmējdarbības atbalsta konkursu organizēšana uzņēmējiem;
 • izstrādāt un aktualizēt investīciju projektu pārdošanas politiku (publicitāte, investoru piesaiste u.tml.);
 • iesaistīties starptautiskos sadarbības tīklos un starptautisku projektu izstrādē uzņēmējdarbības vides attīstībai un atbalstam;
 • dibināt un uzturēt regulārus kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, Ludzas novada, Latvijas un starptautiskajām organizācijām, institūcijām pašvaldības, reģiona un valsts līmenī;
 • izvērtēt piedāvātās investīciju programmas un iesniegt priekšlikumus ārējā finansējuma piesaistei, izstrādāt un vadīt uzņēmējdarbības attīstības projektus;
 • nodrošināt novada uzņēmējdarbības attīstības vajadzību apzināšanu savstarpējās izpratnes par atbalsta iespējām veidošanu.

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (uzņēmējdarbības vadības, ekonomikas, projektu vadības vai tiesību zinātnes jomā);
 • vēlama profesionālā darba pieredze ekonomikas, uzņēmējdarbības vai tiesību zinību jomā, darba pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā, izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama pieredze projektu izstrādē un īstenošanā, izšķiroties par pretendenta atbilstību, var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • tiesiskā regulējuma pārzināšana uzņēmējdarbības jomā;
 • izpratne par pašvaldības darbību, tās organizatorisko struktūru un pārvaldes sistēmu;
 • publiskās uzstāšanās prasmes, labas komunikācijas un argumentācijas prasmes, spēja strādāt komandā;
 • spēja veidot pozitīvas, uz komandas sadarbību orientētas attiecības, lai sekmētu Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības vides attīstību;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, spēja pielāgoties dinamiskai darba videi;
 • prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku, prasme strādāt ar elektroniskajām datu bāzēm un elektroniskajām dokumentu vadības un citām sistēmām;
 • valsts valodas prasme normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā (C1 līmenis);
 • vēlamas angļu valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amats klasificēts ar profesijas klasifikatora kodu 3339 20, 39. amata saime 39.1. apakšsaime II līmenis, 9. mēnešalgu grupa.

Piedāvājam: 

 • aktīvu un atbildīgu darbu;
 • atalgojums no 1120 līdz 1710 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši kvalifikācijai.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2024. gada 12. jūnijam (sūtot pieteikumu elektroniski, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2024. gada 12. jūnija plkst. 17.00).

Pieteikuma dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule;

- dzīves apraksts (CV);

- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

- valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei - C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

- autovadītāja apliecības kopija.

Pieteikuma dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, jānosūta uz Ludzas novada pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000017453 vai elektroniskā pasta adresi:  pasts@ludzasnovads.lv ar norādi Pieteikums konkursam uz Ludzas novada pašvaldības uzņēmējdarbības koordinatora amatu”.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Tālrunis uzziņām +37126455159.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ludzas novada pašvaldība informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt savu personas datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: 65707400, elektroniskā pasta adrese: pasts@ludzasnovads.lv.