Pašvaldība Attīstība
attēls

Ludzas novada pašvaldība, atbilstoši 2023. gada 30. augusta Ludzas novada pašvaldības domes sēdē pieņemtajam lēmumam Nr. 557 ”Par Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrādi” (protokols Nr.9, 7.§), turpina darbu pie novada teritorijas plānojuma izstrādes.

Kā viens no posmiem sekmīgai plānošanas dokumenta izstrādei ir tematisko darba grupu organizēšana, kas ļauj dažādiem sabiedrības pārstāvjiem apspriest esošo situāciju, aktuālākās problēmas, un rast risinājumus attiecīgo problēmu risināšanai vai novēršanai.

Pirmā plašāka darba grupa tiek plānota 20.06.2024. plkst. 10.00, kad ZOOM vidē tiks diskutēts par lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas noteikumiem un apmežošanas ierobežojumiem.

Aicinām piedalīties jomas pārstāvjus un ekspertus!

Aicinām Jūs pieteikties līdz 2024. gada 18. jūnijam, nosūtot uz e-pastu: marite.romanovska@ludzasnovads.lv:

  • Jūsu vārds, uzvārds;
  • Jūsu kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs);
  • Jūsu nodarbošanās.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāju Mārīti Romanovsku, e-pasts: marite.romanovska@ludzasnovads.lv