Izglītība
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja E.Mekša apsveikums Skolotāju dienā!

Jūsu veikums vienmēr ir bijis
Ar cilvēkiem savienots,
Un darīt šai pasaulē labu
Arvien vēl ir dvēseles gods.

/K. Apškrūma/

 

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada izglītības iestāžu pedagogus un darbiniekus Skolotāju dienā! Paldies par Jūsu nenovērtējamo darbu, par ieguldījumu, neizsīkstošo enerģiju un sirds siltumu mūsu skolēniem!

 

Ludzas novada pašvaldības vārdā –

domes priekšsēdētājs

Edgars Mekšs