Sabiedrība Ceļi, satiksme Pašvaldība
foto

Daudzviet Ludzas pilsētā ir uzstādītas papildzīmes Nr. 840 "Stāvēšanas laiks", kas paredz stāvēšanas laika ierobežojumu. Kā viena no pēdējām šādām ceļazīmēm šī gada 21. februārī tika uzstādīta Blaumaņa ielā 4, Ludzā (pie Ludzas pilsētas vidusskolas).

Papildzīmi Nr. 840 "Stāvēšanas laiks" lieto kopā ar 529. un 537. zīmi. Lai veiktu stāvēšanas laika kontroli Ceļu satiksmes noteikumi paredz vadītājam, kurš novietojis automobili ar šīm zīmēm apzīmētajā stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla novietot informāciju par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā.

Ceļu satiksmes likuma 57.panta 7.daļā noteikts, ka par transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā neatbilstoši prasībām, kuras noteiktas ar attiecīgām papildzīmēm piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešu naudas soda vienību apmērā.

Aicinām būt atbildīgiem, sekot līdzi pilsētā izvietotām zīmēm.