Sabiedrība Noderīgi
pasākuma afiša

Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisija, saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju "Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija", izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos darbībai Ludzas novada 28 vēlēšanu iecirkņu komisijās:

Iecirkņa Nr.

Iecirknis

Iecirkņa adrese

Pieteicamo kandidātu

skaits

625.

Ludzas kultūras nams

Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads

7

626.

Ludzas kultūras nams

Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads

7

627.

Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīca

Blaumaņa iela 4A, Ludza, Ludzas nov.

7

628.

Kārsavas kultūras nams

Vienības iela 49C, Kārsava, Ludzas novads

7

629.

Zilupes kultūras nams

Tautas iela 1, Zilupe, Ludzas novads

7

630.

Zaļesjes bibliotēka

Padomes iela 2, Zaļesje, Zaļesjes pag., Ludzas novads

5

631.

Blontu pagasts

 “Domes Nams”, Blonti, Blontu pag., Ludzas novads

5

632.

Briģu  kultūras nams

“Tautas nams”, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads

5

633.

Ciblas pagasts

Muižas iela 3, Cibla, Ciblas pag., Ludzas novads

5

634.

Līdumnieku pagasts

“Zvārguļi”, Līdumnieki, Līdumnieku pag., Ludzas novads

5

635.

Cirmas pagasts

Pagasta iela 2, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads

5

636.

Goliševas  pagasts

Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pag., Ludzas novads

5

637.

Isnaudas pagasts

“Vecparks”, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

5

638.

Istalsnas bibliotēka

“Dzelmes”, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

5

639.

Istras kultūras nams

“Pagastmāja”, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads

5

640.

Lauderu pagasts

Bērzu iela 6, Lauderi, Lauderu pag., Ludzas novads

5

641.

Malnavas pagasts

Jaunā iela 1, Malnava, Malnavas pag., Ludzas novads

5

642.

Mežvidu kultūras nams

“Pagastmāja”, Mežvidi, Mežvidu pag., Ludzas novads

5

643.

Mērdzenes kultūras nams

Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pag., Ludzas novads

5

644.

Nirzas kultūras  nams

“Pašvaldība”, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads

5

645.

Ņukšu kultūras nams

“Nākotne”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads

5

646.

Pasienes pagasts

“Svīres”, Pasiene, Pasienes pag., Ludzas novads

5

647.

Pildas kultūras nams

Liepu iela 3, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads

5

648.

Pureņu pagasts

Kalna iela 3, Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads

5

649.

Pušmucovas kultūras nams

Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ludzas novads

5

650.

Rundēnu kultūras nams

 Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

5

651.

Salnavas kultūras nams

Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pag., Ludzas novads

5

652.

Zvirgzdenes pagasts

“Pagastmāja”, Zvirgzdene, Zvirgzdenes pag., Ludzas  novads

5

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  1. reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,
  2. vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
  3. attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu,
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
  3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
  5. nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis.

Lai pieteiktos, ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa.  

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama CVK mājas lapā www.cvk.lv. 

Pieteikuma veidlapa jāiesniedz Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijā (Raiņa ielā 16, Ludzā) Ludzas novada pašvaldības Valsts un pašvaldību  vienotajā klientu apkalpošanas centrā (1.stāvā) ar norādi "Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai" vai pa pastu (Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV5701) līdz 2024. gada 29. februārim plkst. 1200.

Uzziņas pa tālruni +37129285407 – Iveta Gajevska, Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja; +37125917326 – Nadežda Tarasova, Ludzas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sekretāre