Sociālais atbalsts Vakance
attēls

Ludzas novada SAC “Ludza” masiera amata vakance (viena amata vienība uz nenoteiktu laiku) kods atbilstoši profesiju klasifikatoram 3255 08

Galvenie pienākumi:

  • veikt masāžu, lai uzlabotu asinsriti, nomierinātu nervu sistēmu, sniegt citādus terapeitiskos efektus;
  • instruēt, motivēt un palīdzēt klientiem fizisko vingrinājumu laikā;
  • aizpildīt individuālā darba lapas, atskaitoties par paveikto darbu ar klientiem.

Prasības pretendentam:

  • izglītība: augstākā profesionālā izglītība, reģistrs Ārstniecības personu reģistrā, masiera/fizioterapeita sertifikāts;
  • spēja strādāt komandā un atbildības sajūta;
  • labas komunikācijas prasmes;
  • latviešu valodas prasme.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2023. gada 5. maijam

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi pansionats@ludzasnovads.lv ar norādi pieteikums amata vakancei. Tālrunis uzziņām: 28375191

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ludzas novada pašvaldība informē, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.


Ludzas novada SAC “Ludza” sociālā rehabilitētāja amata vakance (viena amata vienība uz nenoteiktu laiku) kods atbilstoši profesiju klasifikatoram 3412 02

Galvenie pienākumi:


•    izstrādāt un realizēt individuālos sociālās rehabilitācijas plānus klientiem sadarbībā ar citiem speciālistiem;
•    attīstīt un uzlabot klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normas;
•    mācīt klientiem prasmi orientēties savā sociālajā vidē;
•    mācīt klientiem prasmi identificēt vajadzības, izvirzīt mērķus un plānot darbības tā sasniegšanai;
•    iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību brīvā laika pavadīšana, saskaņā ar pasākumu un nodarbību plānu;
•    iesaistīt un veicināt klientu līdzdalību izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu - kino, koncertu, pārgājienu, ekskursiju, sporta dienu, sporta nodarbību - veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā u.c.


Prasības pretendentam:


•    1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
•    pieredze sociālās aprūpes jomā;
•    spēja strādāt komandā un atbildības sajūta;
•    labas komunikācijas prasmes;
•    latviešu valodas prasme.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2023. gada 11. maijam

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi pansionats@ludzasnovads.lv ar norādi pieteikums amata vakancei. Tālrunis uzziņām: 28375191


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ludzas novada pašvaldība informē, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.