Vakance
foto

Vakances amats

Masieris (pēc profesiju klasifikatora kods – 3255 08) Ludzas novada SAC “Ludza” Istalsna uz noteiktu laiku uz 1 likmi.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt klienta veselības un funkcionāla stāvokļa novērtēšanu, izvērtēt masāžas kontrindikācijas, informēt klientu par masāžas iedarbību, vēlamo režīmu un veselības veicināšanas iespējām;
 • lietojot dažādus masāžas veidus, veicināt klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītas dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos;
 • novērot klienta stāvokli ārstniecisko procedūru laikā, novērtēt to efektivitāti;
 • sekot ārstēšanas dinamikai un savlaicīgi izdarīt nepieciešamās korekcijas;
 • izvērtēt masāžas rezultātus un veikt sniegtā pakalpojuma uzskaiti.

Prasības pretendentiem:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlams speciālista sertifikāts;
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2);
 • prasme strādāt komandā;
 • prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 • motivācijas vēstuli.

Mēnešalga – 951.00 EUR par 1 likmi, ar speciālista sertifikātu – 1056.00 EUR.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2024. gada 03. jūlijam.

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam sūtīt uz e-pastu pansionats@ludzasnovads.lv. Tālrunis uzziņām +37126171016.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Ludzas novada pašvaldība informē, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ludzas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.