Projektu aktualitātes Pašvaldība
foto

Ludzas novada Sociālā dienesta ēka Raiņa ielā 16A piedzīvo pārmaiņas, lai nodrošinātu, ka tā būtu pieejama visiem iedzīvotājiem, tostarp cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstu, un tā mērķis ir veicināt vides pieejamību un komfortu visiem sabiedrības locekļiem.

Vides pieejamība pēdējos gados kļuvusi par svarīgu pilsētu attīstības faktoru Latvijā, nodrošinot komfortu un drošību cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Tas ļauj viņiem brīvi pārvietoties un piedalīties sabiedrībā. Diemžēl iepriekšējos gados, būvējot ēkas, to telpu pieejamība pavisam netika ņemta vērā, un tagad ir ļoti būtiski arī agrāk uzceltās ēkās nodrošināt piekļūstamību jebkuram cilvēkam.

Uz doto brīdi ēka ir iežogota, lai nodrošinātu gājēju drošību. Ir noņemts sienu apšuvums foajē, zālē un topošajā tualetē, kā arī grīdas segums esošajā tualetē un sapulču telpā, kā arī demontētas krāsnis.

Ēka tika pieņemta ekspluatācijā 1956. gadā, tāpēc būvdarbu gaitā tiek atklātas nepilnības, kas obligāti jānovērš, lai paveiktu ieplānotos darbus. Piemēram, esošajā tualetē, demontējot grīdu, tika konstatēts betona pārsegums, kas jādemontē, lai ierīkotu jauno tualeti. Zāles sienās konstatēti sapuvuši baļķi, un šī problēma arī jārisina.

Galvenie uzlabojumi ēkā

  • Jauna apmeklētāju pieņemšanas telpa: 1. stāvā tiks ierīkota telpa, kas būs piemērota klientiem ar kustību traucējumiem;
  • Zāles (sapulču telpas) renovācija: esošā zāle tiks pielāgota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabojot grīdas konstrukcijas, demontējot tajā esošās krāsnis, nomainot durvis un pielāgojot telpas apgaismojumu;
  • Pandusa renovācija: tiks pārbūvēta uzbrauktuve ar margām un neslīdošu pārklājumu, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi;
  • Automātiskās ieejas durvis: ieejas durvis pēc remonta vērsies automātiski, atvieglojot piekļuvi;
  • Tualetes ierīkošana: 1. stāvā tiks ierīkota tualete, kas atbilst vides pieejamības prasībām un ir pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Darbus veic SIA “Latgalija”, un saskaņā ar būvdarbu līgumu darbi jāpabeidz līdz 22. septembrim. Būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”. Tehnisko dokumentāciju izstrādāja SIA “Vides projektu studija”.

Pašvaldība atvainojas par pagaidu neērtībām un aicina iedzīvotājus izmantot Sociālā dienesta un Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāvā.

Ludzas novada Sociālā dienesta klientu pieņemšana notiek:

  • Raiņa ielā 16, Ludzā, 1.stāvā - 117. un 118.kabinetos;
  • Raiņa ielā 16 A, Ludzā, 2.stāvā 20.kabinetā (ieeja no Raiņa ielas 16).

Ludzas novada Dzimtsarakstu nodaļas klientu pieņemšana notiek:

  • Raiņa ielā 16, Ludzā, 1.stāvā - 114. kabinetā.

Projekta nosaukums: "Ludzas novada Sociālā dienesta ēkas vides pieejamības nodrošināšana Raiņa ielā 16A, Ludzā"
Projekta numurs: 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/001

Šis projekts ir pirmais Ludzas novada pašvaldības projekts, ko pašvaldība īsteno ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 187 419,32 EUR, no kurām 154 892,00 EUR finansē Eiropas Savienība, un 32 527,32 EUR sedz Ludzas novada pašvaldība.