Apbalvojumi Sabiedrība Pašvaldība

Ludzas novada pašvaldība konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ieguvusi nomināciju “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” Latgales plānošanas reģionā un naudas balvu 20 tūkstošu eiro apmērā!

Laureātu apbalvošana notika 19. aprīlī, Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē, pirmajā Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konferencē “Veidosim ģimenei draudzīgu sabiedrību kopā!”, kas veltīta ģimeņu labbūtības veicināšanai valstī, vienuviet pulcējot valsts un pašvaldību pārstāvjus, darba devējus, jomas ekspertus, NVO pārstāvjus un visus, kuriem rūp ģimenēm draudzīgas vides veidošana. Kopā ar ekspertiem konferences laikā notika arī diskusijas par ģimenei draudzīgas sabiedrības un darba kultūras veidošanu Latvijā, darba un ģimenes dzīves līdzsvara izaicinājumiem.

Konferencē, kā viens no vieslektoriem, tika aicināts uzstāties arī Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Domes priekšsēdētājs dalījās pieredzē par pašvaldības lomu ģimeniskas vides nodrošināšanā.

Kā informē Sabiedrības integrācijas fonds, tad kopumā konkursā šogad piedalījās ap 80% Latvijas pašvaldību, un to sniegums tika izvērtēts pēc dažādiem kritērijiem - atbalsta ģimenes pieaugumam, izglītības un transporta nodrošināšanas, interešu izglītības iespējām, bezmaksas ēdināšanas bērniem, pakalpojumiem ģimenēm, publiskās infrastruktūras, kā arī Latvijas iedzīvotāju vērtējuma - vairāk nekā 13 000 respondentu, kuri sniedza savu viedokli tiešsaistes balsojumā. Pie 13 no konkursa finālā iekļuvušajām pašvaldībām vērtēšanas komisijas devās arī klātienes vizītēs.

Ludzas novada pašvaldība konkursā Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” piedalās jau no 2018. gada. Dalība konkursā ir lieliska iespēja apkopot un izvērtēt pašvaldības sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem, kā arī apzināt vietējo iedzīvotāju, jauno ģimeņu vēlmes. Ludzas novada pašvaldības viena no brīvprātīgajām iniciatīvām ir rūpes par sabiedrības mazākaizsargātajām grupām - daudzbērnu ģimenēm, kā arī tām, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Šīm ģimenēm pabalsti tiek piešķirti bez ienākumu izvērtēšanas. Pašvaldība nodrošina brīvpusdienas ikvienam bērnam un skolēnam līdz 12.klasei, kā arī bezmaksas interešu izglītību. Pašvaldība investē līdzekļus degradēto teritoriju sakārtošanā un infrastruktūras uzlabošanā. 

Šogad, pēc iedzīvotāju balsojuma rezultātiem, Ludzas novada pašvaldība 5 baļļu vērtēšanas sistēmā ieguva 4,79 punktus, kas ir augstākais no vērtējumiem!

Pirmo reizi piedaloties konkursā, Ludzas novads ieguva konkursa lieldrauga SIA “Jūrmalas Mežaparki” balvu 3000 eiro vērtībā – jaunam rotaļu laukumam. Rezultātā tika uzstādīts rotaļu laukums pie Ludzas Mūzikas pamatskolas. 2019. gadā Ludzas novada pašvaldība ieguva uzvarētāja titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” Latgales plānošanas reģiona pašvaldību grupā un 15 000 eiro naudas balvu. Piešķirtais finansējums tika izmantots jauna rotaļu laukuma izveidei vienā no visbiežāk apmeklētajām vietām Ludzā –  Mazā Ludzas ezera pludmalē “Radziņš”.

Savukārt, 2020. gada nogalē par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Latvijā 2020. gadā tika atzīta Ludzas novada pašvaldība, iegūstot naudas balvu 25 000 eiro apmērā. Veicot iedzīvotāju aptauju un viedokļu apkopošanu nolemts šo finansējumu ieguldīt pontonu laipas izveidē pāri Mazajam Ludzas ezeram. Savienojot kluso vecpilsētas daļu ar aktīvās atpūtas zonu Ludzā tagad atrodas Latvijā garākais pontonu tilts.

 

Paldies visiem novada iedzīvotājiem par atbalstu balsojot, pašvaldības komandai par darbu, kā arī Sabiedrības integrācijas fondam un žūrijai par novērtējumu!