Projektu aktualitātes
pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg

Pagājušajā mācību gadā Ludzas pilsētas ģimnāzija piedzīvoja pārmaiņas, projekta ietvaros tika pārbūvētas skolas telpas, iegādātas jaunas mēbeles un mācību telpas aprīkotas ar jaunākām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Projekta mērķis ir uzlabot Ludzas pilsētas vispārējo izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Ir svarīgi, lai jaunā paaudze veiksmīgi sagatavotos dzīvei ekonomiski un tehnoloģiski strauji mainīgajā laikā, tāpēc nozīmīga ir skolēnu iegūtās izglītības kvalitāte, gatavība turpināt izglītību, spēja sasniegt iecerēto un būt atbildīgam par savām veiksmēm un neveiksmēm. To var panākt, izglītības procesā izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi nodrošinot mācību mērķu sasniegšanu, kompetenču attīstīšanu, ievērojot arī skolēnu intereses.

Līdz ar mācību gada sākumu, tika parakstīti arī Vienošanās par projekta īstenošanu grozījumi, kuri paredz finansējuma pārdali starp pozīcijām un projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu.

Sākotnēji, plānojot budžetu, finanšu trūkuma dēļ ģimnāzijā tika plānots ar jaunām mēbelēm aprīkot tikai 22 mācību telpas, bet īstenojot projektu, vairākās budžeta pozīcijās radās ietaupījums, tāpēc, lai nodrošinātu ergonomisku mācību vidi visās mācību telpās tiks iegādāti krēsli un galdi vēl 4 mācību telpām, līdz ar to tiks uzlaboti mācību apstākļi visās mācību telpās skolā.

Skolās arvien nozīmīgāka kļūst informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas prasme, kompetenču attīstība, kā arī, lai paaugstinātu konkurētspēju Ludzas pilsētas ģimnāzijā un projekta sasniegtos rezultātus, papildus tiks iegādāti 15 portatīvie datori, izveidojot vēl vienu mobilo klasi. Ludzas pilsētas ģimnāzija turpina pilnveidoties.

Projekts “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

 

Projektu vadītāja

Ilona Mekša