Projektu aktualitātes

Noslēdzas viens no projekta ”Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” (Proj.Nr.8.1.2.0/17/I/003) posmiem. Projekta kopējās izmaksas ir nedaudz vairāk kā 2,4 miljoni, to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pagājušā gada decembrī noslēdzās viena no šī apjomīgā projekta aktivitātēm – Ludzas pilsētas ģimnāzijas (LPĢ) pārbūve, nodrošinot tajā inovatīvus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus. Lai padarītu ergonomisku mācību vidi, bija nepieciešamas jaunas mēbeles. Daļa tika iegādāta pērn, tās bija pieejamas uzreiz pēc ēkas renovācijas atklātajās klašu telpās. Daļu sarežģītāko mēbeļu un iekārtu nācās pasūtīt atsevišķi.

Par šobrīd paveikto informē projekta vadītāja Ilona Mekša.

Gada sākumā tika noslēgti vairāki līgumi:

18.01.2018. tika noslēgts līgums ar SIA “THOMSON Furniture” par mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegādi Ludzas dienesta viesnīcai.

07.02.2018. noslēgts līgums ar SIA “STANDARD Latvija” par mēbeļu un iekārtu iegādi Ludzas pilsētas ģimnāzijai

14.02.2018.noslēgts līgums ar SIA “VITRUM mēbeles un iekārtas” par laboratorijas mēbeļu iegādi.

Visas mēbeles LPĢ jau ir piegādātas un uzstādītas. Mēbeles ir ļoti kvalitatīvas. Iepriecina, ka uzņēmumu darbinieki ļoti ātri un profesionāli veica mēbeļu komplektēšanu un uzstādīšanu. Arī dienesta viesnīca ir pilnībā aprīkota ar mēbelēm un nepieciešamo aprīkojumu.

Ģimnāzijā ir modernizēta bibliotēka un izveidots mūsdienīgs Informācijas centrs, kur skolēni var ne tikai paņemt grāmatas, bet arī izmantot datortehniku, lai iegūtu jaunas zināšanas, jo bibliotēka kalpo arī kā datorlasītava. Informācijas centru skola izmanto arī dažādu ārpusklases pasākumu un mācību nodarbībām grupās, jo šī telpa aprīkota ar mobiliem soliem un galdiem, te pieejams projektors un ekrāns, un, protams, datortehnika.

LPĢ var lepoties ar modernu laboratoriju, kuru aprīlī ļoti atzinīgi novērtēja arī projekta “Erasmus+” dalībnieki no citām valstīm – no Itālijas, Spānijas un Igaunijas. Laboratorijā ir ērti un patīkami darboties, jo tās iekārtojums ir funkcionāli pārdomāts, mēbeles ir kvalitatīvas, krāšņas un modernas. Cerams, ka šie uzlabojumi skolēnus vairāk pievērsīs dabaszinību priekšmetu apguvei.

Arī mājturības kabinets meitenēm ir piedzīvojis lielas pārvērtības, jo ir modernizēta virtuve – tā ir aprīkota ar daudzveidīgām iekārtām. Jāteic, tik apjomīgas pārmaiņas mājturības kabinetā nav bijušas vismaz 30 gadus. Tagad te ir divas virtuves iekārtas, katra aprīkota ar visu iebūvējamo tehniku un iekārtām: ledusskapi, cepeškrāsni, elektrisko virsmu, tvaika nosūcēju, trauku mazgājamo mašīnu.

Arī zēnu tehnoloģiju kabinets ir pārbūvēts, tagad tas atrodas skolas ēkas 1. stāvā. Arī šis kabinets aprīkots ar modernām tehnoloģijām un jauniem ēveļsoliem.

LPĢ ierīkota jauna multifunkcionāla telpa, kura aprīkota ar atbilstošām mēbelēm un IT, šī telpa paredzēta skolēniem, lai viņi varētu pilnveidot publiskas uzstāšanās un prezentēšanas prasmes. Jaunieši šo telpu var izmantot gan kā skolēnu padomes tikšanās vietu, gan organizējot dažādus pasākumus, gan arī vienkārši pēc stundām pavadīt brīvo laiku ar vienaudžiem.

Ir padomāts par sadzīvi. LPĢ tagad ir labiekārtotas arī tualetes, tās ir plašas, mūsdienīgas, kas arī nav mazsvarīgi. Skolā ir uzstādīti 96 mantu glabāšanas skapīši ar kodu atslēgām, un bērniem tagad nav jāuztraucas, ka pazudīs vai netiks pienācīgi pieskatīta kāda dārgāka manta, to vienkārši var novietot skapītī, uzstādot savu kodu.

Visas iegādātās mēbeles, skolēnu soli un gali, skolotāju krēsli ir ergonomiski – tos var lieliski adaptēt katra cilvēka personīgajām vajadzībām, kas ir būtiski, veidojot kvalitatīvam mācību darbam piemērotu vidi.

Mācību process Ludzas pilsētas ģimnāzijā ir modernizēts, uzlabots. Šajā mācību iestādē ir aprobētas jaunas mācību metodes un programmas, iegādātas visjaunākās tehnoloģijas, kuras pedagogi pakāpeniski cenšas izmantot mācību procesā. Visas mācību telpas ir pārveidotas un aprīkotas ar IT un jaunām mēbelēm, skola ir ieguvusi jaunu veidolu.

Pašvaldība uzskata, ka viens no projekta ”Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” mērķiem ir sasniegts, jo LPĢ tiešām ir viena no modernākajām skolā Latgalē, ja ne Latvijā.

Šogad un nākamgad, īstenojot minēto projektu, turpināsim uzlabot Ludzas vispārizglītojošo skolu sporta infrastruktūru (paredzēts finansējums LPĢ stadiona labiekārtošanai un topošā baseina dušas telpu un ģērbtuvju ierīkošanai).

Kā arī tiek turpināti fasādes krāsošanas darbi, pārbūvējot Ludzas 2. vidusskolas internāta ēku par Dienesta viesnīcu.

pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg

Projekts “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.