Peldbaseins
2015-02-17_pr_esfondi_3-1.jpg

 

Šodien, 22.maijā, plkst. 13.00 jaunā Ludzas pilsētas ģimnāzijas baseina būves pamatos svinīgi iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Uz kapsulas attēlots Ludzas pilsētas ģerbonis un būvētāja firmas logotips. Kapsulā tika ievietots vēstījums ar informāciju par Ludzas pilsētas ģimnāzijas baseina ēkas projektu, Latvijas naudas vienība – eiro, kā arī laikraksta  “Ludzas zeme” jaunākais numurs ar ziņu par kapsulas iebūvēšanas pasākumu. 

Svinīgajā brīdī klātesošos ar uzrunu sveica Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore Dzidra Dukšta, kā arī jaunceļamās būves būvnieka pārstāve SIA “Arčers” valdes locekle Maija Baltgalve.  Svinīgajā pasākumā piedalījās Ludzas novada pašvaldības pārstāvji, vadība, deputāti , projekta izstrādātāja  SIA „REM PRO” pārstāvji, izglītības iestāžu pārstāvji un skolēni. Pasākumā piedalījās arī mācītāji, kas iesvētīja būvi.   

“Tas ir vēsturisks brīdis, jo jau vairāk kā desmit gadus Ludzas pilsētā nebija būvēta tik liela mēroga būve. Papildinot Ludzas pilsētu ar mūsdienīgu sporta būvi, tiek veidota attīstīta sporta infrastruktūra. Šai sporta būvei jābūt ilgai un ražīgai nākotnei. Tās investīcijas, kas tiek ieguldītas mūsu jaunās paaudzes veselībā tiešām atmaksāsies  – mums būs veseli, stipri, enerģiski un radoši cilvēki.  Es ticu, ka mūsu būvniekiem darbi ritēs raiti un mums būs prieks par šo objektu, par gala rezultātu. Tāpēc novēlu mums visiem  izturību un veiksmi un vēl vairāk prieka, nododot šo objektu!”  jaunā baseina būvniecības nozīmīgumu pamato Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs.

Jaunceļamās būves būvnieka SIA “Arčers” valdes locekle Maija Baltgalve sveica visus klātesošos ar šo zīmīgo notikumu: “Darbi ir aizgājuši savā ritmā un jau pavisam drīz mēs redzēsim vizuālu rezultātu. Patiesi ceru, ka pēc neilga laika svinēsim objekta nodošanas svētkus! Ludza ir jau trešā pilsēta, kurā “Arčers” veic peldbaseina būvniecību, un esmu droša, ka savu pieredzi un kvalitātes latiņu liksim lietā arī šeit. Priecājos, ka Ludzas novads iegūs fantastisku iespēju attīstīties un sportot, un lielākie ieguvēji būs tieši jaunieši. Ceru, ka kopīgas sadarbības rezultātā mums izdosies visus darbus paveikt laikā un pienācīgā kvalitātē!” .

“Daudzu gadu garumā ludzānieši ir sapņojuši par baseinu, šodien iemūrējot kapsulu, saprotam, ka sapnis piepildīsies!”, Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore Dzidra Dukšta izsaka lielu paldies Ludzas novada pašvaldībai, katram cilvēkam, deputātiem, visiem, kas ar labām domām un darbiem ir veicinājuši šīs būves celtniecību. “Uz satikšanos baseina atklāšanas svētkos!”.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvniecība ir viena no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” aktivitātēm.

Projekts “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Rakstu sagatavoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.