Projektu aktualitātes
pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg

Ir ļoti daudz dažādu kustību. Jēdzienu “kustība” lieto gan dabaszinībās, gan fizikā, gan arī sportā. Sporta stundās šis jēdziens tiek lietots no tāda aspekta kā kustību apguves un fizisko spēju attīstīšana vingrojot. Savukārt “ieguglējot” atslēgas vārdu “vingrošana” var saņemt daudz dažādu skaidrojumu, vispieņemamākais šķiet šis: vingrošana uzlabo iekšējo orgānu darbību, paaugstina vielmaiņu, attīsta muskuļus un nostiprina nervu sistēmu. Vingrošana ir viens no efektīvākajiem mūža pagarināšanas līdzekļiem, labs organisma darbaspēju un veselības uzlabošanas līdzeklis, aktīvās atpūtas līdzeklis. Pamatvingrošana vispusīgi un harmoniski attīsta cilvēka fiziskās īpašības un ar to var nodarboties dažādos vecumposmos.

Daudzi skolēni 11. septembrī pamanīja “kustību” ģimnāzijas stadionā. Galvenais jautājums, kuru bērni uzdeva sporta skolotājai ir: kas tad stadionā būs?

dsc1677-1-1024x683.jpg

Ļoti vienkārši – Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadionā atradās sporta laukums ar novecojušajām vingrošanas konstrukcijām, tāpēc arī īsti to neviens neizmantoja, jo sporta laukuma vingrošanas zonā atradās vecas sarūsējušas metāla konstrukcijas: pievilkšanās stieņi, rāpšanās stienis, līdztekas un citas metāla konstrukcijas, kuras nepieciešamas vingrošanai, arī segums bija neatbilstošs drošības standartiem.

Ludzas novada pašvaldībai realizējot projektu “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija”, radās iespēja īstenot papildus aktivitātes, tāpēc viena no aktivitātēm ir sporta infrastruktūras attīstība – Ludzas pilsētas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana. Projekta ietvaros tiks demontētas esošās konstrukcijas, lai nodrošinātu drošību un mazinātu traumatismu, tiks izklāts gumijotais mīkstais segums 490m2 platībā un uzstādītas 12 jaunas vingrošanas kompleksa konstrukcijas (līdztekas, dažādu augstumu pievilkšanās stieņi, vēderpreses soliņš u.c.), kas paredzētas koordinācijas, izturības, lokanības, spēka vingrinājumu, muguras stabilizējošo muskuļu un stājas attīstīšanas vingrojumu veikšanai un vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanai. Vingrošana un vieglatlētika, kā arī fizisko spēju mijiedarbība veselības nostiprināšanā ir iekļauta mācību priekšmeta “Sports” obligātajā saturā, tāpēc, lai īstenotu programmā noteikto ir nepieciešams pilnveidot infrastruktūru, kuru varēs izmantot Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ludzas 2.vidusskolas skolēni, kā arī visi, kuri vēlas dzīvot kustībā.

Kopējās vingrošanas zonas izbūves izmaksas sastāda 110 651,79 EUR, darbus veic SIA „GOPlay”.

Projekts “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

 

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības Projektu vadītāja Ilona Mekša