Projektu aktualitātes
asfaltesana_odu_iela_vacaps_2-1024x576.jpg

2017. gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par projekta “Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” īstenošanu. Ludzas novada pašvaldība gan vada visu šo projektu, gan īsteno arī savas aktivitātes – Ludzas pilsētā tiks izremontēti trīs ielu posmi. Latgales šķērsielas pārbūve tika pabeigta jau pagājušajā gadā, bet Odu iela un A.Jurdža ielas posms tiks nodoti ekspluatācijā šogad vasarā. Šajās ielās pirmā asfalta kārta tika izbūvēta jau rudenī. LED apgaismojums darbojās jau šoziem. Lielākā daļa darbu ir paveikta, bet maijā – jūnijā SIA “Ostas celtnieks” ieklās otro asfalta kārtu, veiks teritorijas labiekārtošanas darbus, sakārtos iebrauktuves pagalmos.

Šis projekts ir sadarbības projekts, un tajā paredzētas darbības arī Kārsavas un Ciblas novados. Kārsavas novada pašvaldība jau ir pabeigusi savas aktivitātes, bet Ciblas novads aktīvi iesaistīsies projektā šogad – tiks pārbūvēts Banoņejas ceļš 311 m garumā, kas ir Ludzas pilsētas Odu ielas turpinājums Ciblas novadā.

Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 205 291.99 euro, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 042.64 euro. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg

Viola Andruščenko,

projektu vadītāja