Projektu aktualitātes
foto_publicitatei_10.06.2022_2-1024x768.jpeg
pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg

Turpinot Ludzas pilskalna labiekārtošanu, uzsākta gājēju tilta metāla konstrukcijas montāža. Gājēju tilts savienos Baznīckalnu ar pilskalnu, nodrošinot ērtāku objekta pieejamību apskatei un pasākumu apmeklēšanu visiem novada iedzīvotājiem, pilsētas viesiem un tūristiem, tostarp vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

foto_publicitatei_10.06.2022-768x1024.jpeg

Maija mēnesī veikta arī elektroapgādes un apgaismojuma tīkliem iepriekš izrakto tranšeju aizbēršana un grunts izlīdzināšana. Visi ar zemes reljefa pārveidošanu saistītie darbi tiek veikti arheologa uzraudzībā.

Saskaņā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izdoto dabu atļauju šobrīd tiek veiktas izmaiņas būvprojektā, kā rezultātā pils mūri tiks izgaismoti ar prožektoriem, kas izvietoti uz zemes, nevis uz stabiem, tādējādi saglabājot pils mūru vēsturisko ainavu.

Veicot skrūvpāļu montāžas darbus, tika konstatēts,  ka vietām skrūvpāļus projektā norādītajā dziļumā nav iespējams ieskrūvēt. Tāpēc nepieciešamas būvprojekta izmaiņas arī  atsegtā pagalma skatu platformas izbūves risinājumā, atkāpjoties no atsegtiem vēsturiskiem mūriem ap bruģi. Visas izmaiņas nepieciešams saskaņot Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, kas prasa papildus laiku, tāpēc darbs objektā tiek veikts ar pārtraukumiem.

Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna teritorijas labiekārtošanas darbi tiek īstenoti Eiropas reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekta “Rīteiropas vērtības” (Nr. 5.5.1.0/17/I/007) ietvaros. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

 

Informāciju sagatavoja:

projektu vadītāja

Ilona Rimša