Jaunieši Interešu izglītība
foto

23. martā Ludzas Kultūras namā aizvadīts robotikas turnīrs "LUDZAS NOVADA ROBOTIKAS KAUSS 2024", kas bija viens no astoņiem 2023./2024. gada 16. Latvijas robotikas čempionāta posmiem. Sacensības tika organizētas ar mērķi popularizēt skolēnu interesi par inženierzinātnēm un robotiku, pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes, kā arī veicināt izglītības iestāžu LEGO robotikas pulciņu sadarbību un popularizēt LEGO robotiku bērnu un jauniešu vidū Ludzas novadā un Latvijā.

Šī gada sacensībās Ludzā tika reģistrēti 160 roboti, ko vadīja 135 dalībnieki no 25 dažādām iestādēm/organizācijām/klubiem no Latvijas. Dažās disciplīnās dalībnieki tika dalīti vecuma grupās (skolēni vai amatieri/profesionāļi). Robotu konstrukcijām tika noteiktas prasības attiecībā uz izmēriem, svaru, definēti arī citi konstrukcijas ierobežojumi un noteikumi, kas bija aprakstīti nolikumos.

Sacensības atklāja un dalībniekus sveica Sarmīte Lesčinska Ludzas novada deputāte un Pieaugušo izglītības metodiķis no Ludzas novada izglītības pārvaldes, sacensību organizators Uldis Mortuzāns un galvenais tiesnesis Edmunds Kadakovskis.

Šogad sacensības notika sekojošās disciplīnās:

 1. Lego Sumo <13 (līdz 12 gadiem (ieskaitot).
 2. Lego sumo 13+ .
 3. Lego Sumo PRO bez vecuma ierobežojuma.
 4. Lego līnijsekošana skolēniem.
 5. Lego sumo 2x2.
 6. Freestyle - var demonstrēt savus robotikas vai radošo projektu sasniegumus.
 7. Lego We Do virves vilkšana skolēni līdz 12 gadu vecumam.
 8. Lego We Do ātrumsacīkstes skolēni līdz 12 gadu vecumam.
 9. Lidmodelēšana.

Pirmo reizi Ludzā šogad notika tādas disciplīnas kā:

 1. Lego Folkrace skolēniem.
 2. Folkrace.
 3. iRobot Sumo bez vecuma ierobežojuma
 4. Mini Sumo skolēniem.
 5. Mini Sumo PRO

Ludzas novadu sacensībās pārstāvēja 18 LEGO roboti 7 dažādās sacensību disciplīnās. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs LEGO sumo disciplīnā (skolotājs Uldis Mortuzāns), Ludzas pilsētas vidusskola LEGO sumo disciplīnā (skolotājs Raimonds Puzanovs), Ludzas pilsētas vidusskola LEGO sumo un LEGO līnijsekošanas disciplīnās (skolotājs Valdis Domarks), Ciblas vidusskola WE DO disciplīnās (skolotājs Uldis Mortuzāns), šogad pirmo reizi startēja un guva vērtīgu pieredzi Ludzas pilsētas vidusskolas mazākie bērni līdz 12. gadiem WE DO virves vilkšanas disciplīnā (skolotāja Olga Pentjuša) un Ludzas 2. vidusskolas robotikas pulciņa audzēkņi demonstrēja savus robotus (skolotājs Agris Griševs).

Šogad kopvērtējumā pirmo vietu ieguva Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija "LUDZAS NOVADA ROBOTIKAS KAUSS" aizceļo uz Preiļiem.

Liels paldies sacensību sponsoriem un atbalstītājiem par sagādātajām balvām: Ludzas novada pašvaldība, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs, Atpūta Ludzā, Robotiem.lv, LMT, IK Datorcom, picērijai ASTOTAIS RAJONS un SIA ”Ludzas maiznīca”.

Sacensību dalībnieki ļoti pozitīvi novērtēja SIA “Ludzas maiznīca” sarūpētos kliņģerus un cepumus. Tiesneši ar palīgiem saka paldies par gardajām picām no ASTOTAIS RAJONS picērijas.

Īpašs paldies tiesnešiem un brīvprātīgajiem palīgiem no Ludzas novada Jauniešu Domes.