Uzņēmēja Gada balva
MEKLĒJAM LABĀKOS UZŅĒMĒJUS

Ludzas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos konkursam „Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2013”. No 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.novembrim uzņēmēji var tikt izvirzīti apbalvošanai nominācijās: GADA TIRGOTĀJS, GADA PAKALPOJUMS, GADA AMATNIEKS, GADA LAUKSAIMNIEKS, GADA RAŽOTĀJS, JAUNAIS UZŅĒMĒJS un LUDZAS un/vai NOVADA TĒLA POPULARIZĒTĀJS. Konkursa žūrijai būs tiesības piešķirt arī speciālās balvas.

Pretendentus dalībai konkursā var izvirzīt no to uzņēmumu un individuālā darba veicēju vidus, kuri savu saimniecisko darbību organizējuši Ludzas novada teritorijā.

Konkurss izsludināts ar mērķi apzināt un godināt Ludzas novada uzņēmējus, kas aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, popularizēt labās prakses piemērus, veicināt novada uzņēmēju atpazīstamību un sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā.

Uzvarētāju godināšana un „Ludzas novada uzņēmēju gada balvas 2013” pasniegšanas ceremonija paredzēta šī gada decembrī.

Atgādinām mūsu novada uzņēmējiem, ka nodibinājums „Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam” turpina piešķirt atbalstu biznesa idejai un/vai attīstībai līdz Ls 500 apmērā. Lai saņemtu atbalstu, nepieciešams aizpildīt pieteikumu (konkursa nolikums un aptaujas veidlapa pieejama arī sadaļā „Uzņēmējdarbība”) un iesniegt to Ludzas novada pašvaldībā. Nodibinājuma „Ludzas novada mikrouzņēmēju atbalstam” komisija izskatīs pieteikumu un paziņos uzņēmējam par pieņemto lēmumu.

Nodibinājuma fondā šobrīd ir 5000 latu, ko uzņēmējdarbības atbalstam Ludzas novadā ziedojis SIA „ITERA LATVIJA” vadītājs Juris Savickis.