Izglītība Karjeras atbalsts
Mērdzenes pamatskolas 3. un 4. klases audzēkņi ekskursijā
Mērdzenes pamatskolas 3. un 4. klases audzēkņi kopā ar zemnieku saimniecības “Kramiņi” saimnieci Lienīti Zelču

Mērdzenes pamatskolas 3.un 4.klašu skolēni 13.septembrī mācību ekskursijas laikā ciemojās zemnieku saimniecībā “Kramiņi”. Saimniecības saimnieki – Lienīte un Rolands Zelči – nodarbojas ar biškopību.

Mājas saimnieki skolēniem laipni izstāstīja un parādīja, kā iegūst medu, kā var izmantot dažādus biškopības produktus. Pašiem bija iespēja darboties ar vasku, veidojot savas svecītes. Skolēni tika cienāti ar medu, kur vajadzēja izjust un izprast kādu ziedu medus tas ir. Virsū varēja uzdzert krūzi garda piena un uzkost maizes riku!

Sakām lielu paldies zemnieku saimniecības “Kramiņi” saimniekiem par jauko un sirsnīgo sagaidīšanu, kā arī interesanto stāstījumu par bitenieka darbu!