Pašvaldība Vide
foto

22. septembrī Ludzā tika organizēta koku stādīšanas talka, kuras laikā Gaismas dārza ainava papildināta ar 9 dažādu šķirņu bērziem. Kopumā talkas ietvaros iestādīti teju 40 koki. 

Ludzas novada pašvaldība jau vairākus gadus piedalās Latvijas Pašvaldību savienības koordinētajā projektā “Meža dienas”, ko finansē Meža attīstības fonds, sakārtojot un iekopjot teritorijas, kā arī izglītojot sabiedrību par dabas vērtību saglabāšanu. Šogad šajā pasākumā tika apvienoti divi projekti – LPS projekts un arī Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekts Green palette v.2.0. 

Talkā piedalījās un palīgā nāca jaunieši un pedagogi no Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra, Ludzas 2. vidusskolas, kā arī Sociālā aprūpes centra “Ludza”klienti, Ludzas novada pašvaldības un Ludzas novada bibliotēkas darbinieki. Liels paldies katram no Jums!

Ludzas Novadpētniecības muzeja komunikāciju un sabiedrisko attiecību vadītāja Rita Kučāne informēja klātesošos par koku daudzveidību, Latvijā dzīvojošajiem putniem, dzīvniekiem un to uzvedību, uzdeva dažādas mīklas.

Pasākuma laikā izmēģināts jauns zāles pļāvējs - robots, kuru pašvaldība iegādājās projekta Green palette v.2.0.ietvaros. Ar šīs iekārtas palīdzību iespējams pļaut stāvasnogāzes ar slīpumu līdz pat 50 grādiem. 


Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu projekta Green palette v.2.0.; LVIII-058 ietvaros.

Šis pasākums ir organizēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Meža dienas`23 | Koku stādīšanas talka | 22.09.2023.