Pašvaldība
foto

Šodien, 27. marta Ludzas novada pašvaldības domes sēdē amatā ieceļ Ludzas novada pašvaldības iestāžu - Salnavas un Mežvidu pagastu apvienības pārvaldes, Zilupes pilsētas un Zaļesjes pagasta apvienības pārvaldes, Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastu apvienības pārvaldes, Malnavas, Goliševas un Mērdzenes pagastu apvienības pārvaldes, Pildas, Ņukšu un Pureņu pagastu apvienības pārvaldes, Istras, Rundēnu un Pasienes pagastu apvienības pārvaldes, Briģu, Nirzas un Lauderu pagastu apvienības pārvaldes, kā arī Isnaudas un Cirmas pagastu apvienības pārvaldes vadītājus, kuri amata pienākumus sāks pildīt no 2024. gada 1. aprīļa. 

Līdzšinējo 22 pagastu pārvalžu vietā, no 1. aprīļa darbosies deviņas iestādes - apvienības pārvaldes.

Ludzas novada pašvaldības iestādi  “Salnavas un Mežvidu pagastu apvienības pārvalde” vadīs Anna Gabrāne;

Ludzas novada pašvaldības iestādi “Zilupes pilsētas un Zaļesjes pagasta apvienības pārvalde” vadīs Vitālijs Vaļdens;

Ludzas novada pašvaldības iestādi “Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagastu apvienības pārvalde” vadīs Miervaldis Trukšāns;

Ludzas novada pašvaldības iestādi “Malnavas, Goliševas un Mērdzenes pagastu apvienības pārvalde” vadīs Irēna Kaupuže;

Ludzas novada pašvaldības iestādi “Pildas, Ņukšu un Pureņu pagastu apvienības pārvalde” vadīs Jānis Koļčs;

Ludzas novada pašvaldības iestādi “Istras, Rundēnu un Pasienes pagastu apvienības pārvalde” vadīs Aleksandrs Sovāns;

Ludzas novada pašvaldības iestādi “Briģu, Nirzas un Lauderu pagastu apvienības pārvalde” vadīs Andris Valeinis;

Ludzas novada pašvaldības iestādi “Isnaudas un Cirmas pagastu apvienības pārvalde” vadīs Aija Lazovska.

Piektdien, 22. martā Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs pasniedza Ludzas novada pašvaldības Pateicības rakstus par ilggadēju darbu pašvaldībā un nozīmīgu ieguldījumu Ludzas novada un iedzīvotāju labā tiem pagastu pārvaldniekiem, kas turpmāk neturpinās darba tiesiskās attiecības iestādes vadītāja amatā.