Sabiedrība Pašvaldība
Ludzas kapliča

Sākot no rītdienas, 1. aprīļa, stājas spēkā jauni Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2/2023 “Ludzas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”, kuri nosaka Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības kapsētu kārtības noteikumus, kapsētu apsaimniekošanas kārtību, kapavietu ierādīšanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, un apbedīšanas kārtību.

Informējam, ka veiktas izmaiņas Ludzas pilsētas kapličas pakalpojumu cenrādī.

Ludzas kapu kapličas telpas izmantošana:

PAKALPOJUMA VEIDS

MĒRVIENĪBA

CENA bez PVN (euro)

PVN (euro)

CENA ar PVN (euro)

Kapličas noma bēru ceremonijai                          

1 reize

10.38

2.18

12.56

Izmaksas noteiktas pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmumu Nr.121 (protokols Nr.2, 53.§).

Pakalpojums tiek sniegts pēc maksas pakalpojumu apmaksas, saskaņā ar pakalpojuma pasūtījumu un uzrādot maksājuma uzdevumu.  

Apmaksas veids:

  • Ludzas novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros darbdienās darba laikā;
  • Ludzas novada pašvaldības (reģistrācijas Nr.90000017453) norēķinu kontos:

AS “Swedbank”

HABALV22

LV17HABA0551022164211

AS “SEB banka”

UNLALV2X

LV19UNLA0050023162654

AS “Citadele banka”

PARXLV22

LV09PARX0002240270024

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda: Ludzas kapu kapličas noma, /datums/.

Ludzas pilsētas kapsētas pārzines kontaktinformācija: telefona numurs - 29689918