SIA “KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”
att

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – Namsaimnieks) informē, ka ar 2023. gada 26. janvāra Ludzas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 46 (protokols Nr.1, 46.§) ir apstiprināti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Kārsavas pilsētā:

Ņemot vērā minēto, Namsaimnieks paziņo, ka jaunie apstiprinātie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi tiks piemēroti sākot ar 2023.gada 1.martu.

Namsaimnieks atgādina, ka saskaņā ar 2016. gada 22. marta Ministru kabineta noteikumu Nr.174 „ Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 12.2. apakšpunktā noteikto, ja pakalpojuma lietotājs ilgāk par trim mēnešiem nesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma apjoma uzskaitei nepieciešamās ziņas pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus.

SIA „KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS”