Sabiedrība
attēls

Jaunais Pašvaldību likums, kas ir stājies spēkā no šī gada 1. janvāra, nosaka to, ka pašvaldībām domes sēdēs jāveic arī audiovizuāls ieraksts. Informējam, ka turpmāk Ludzas novada pašvaldības domes sēdēm tiks nodrošināta video tiešraide, kas būs publiski pieejama ikvienam iedzīvotājam.

Domes sēžu video tiešraide tās norises laikā būs skatāma pašvaldības mājaslapas sadaļā “Tiešraides un ieraksti”: https://ludzasnovads.lv/tiesraides-un-ieraksti/

Ludzas novada pašvaldības domes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Janvāra domes sēde plānota 26. janvārī plkst. 14.00.

Domes lēmumi un sēžu protokoli, kā arī audiovizuālie ieraksti būs publiski pieejami, ievērojot Pašvaldību likumā noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus, piemēram, personas datu aizsardzību. Likumā noteikts, ka sēžu audiovizuālais ieraksts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē jāievieto piecu darbdienu laikā pēc domes sēdes.

Domes sēdes protokoli un audiovizuālie ieraksti, kā ierasts tiks publicēti ŠEIT.

Tāpat, jaunais Pašvaldību likums nosaka to, ka komitejas sēdes protokols turpmāk jāpublicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē, savukārt komitejas audio vai audiovizuālajam ierakstam būs jābūt publiski pieejamam, glabājot institūcijas glabātavā 5 (piecus) gadus. 

Šīs nedēļas aizvadītajās komiteju sēdēs jau veikts izmēģinājuma audiovizuāls ieraksts. Turpmāk komiteju sēdes arī būs skatāmas tiešsaistē un sēžu ieraksti tiks publicēti ŠEIT.

Ar jauno Pašvaldību likumu var iepazīties ŠEIT.

Informāciju sagatavoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste