Konkurss ''Esi uzņēmējs''
Noslēdzies biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2022”

Līdz 2022. gada 16. maijam ikviens interesents tika aicināts iesniegt savu biznesa ideju konkursā “Esi uzņēmējs Ludzas novadā 2022”. Tajā piedalīties tika aicinātas fiziskās vai juridiskās personas, kuras plāno uzsākt vai attīstīt savu uzņēmējdarbību Ludzas novada teritorijā. Kopumā finanšu granta saņemšanai tika iesniegtas vienpadsmit biznesa idejas. 

Konkursa vērtēšanas komisija 06.07.2022 nolēma atbalstīt šādus projektus:

 • Kasparu Daņiļenko ar projektu “Kokapstrādes darbnīcas pilnveidošana”. Pašvaldības atbalsta summa – 7730.00 EUR.
 • Ginteru Mikijanski ar projektu “Automātiskās transmisijas eļļas nomaiņas iekārtas iegāde”. Pašvaldības atbalsta summa – 2720.00 EUR.

Atbalstīt daļēji:

 • Jāni Noviku ar projektu “Atpūtas bāze Fazenda”. Pašvaldības atbalsta summa – 6276.60 EUR. 
 • Raivi Korņejevu un Iļju Vinogradovu ar projektu “Daudzfunkcionālais biznesa mārketings”. Pašvaldības atbalsta summa –2200.58 EUR.
 • Gunitu Mūrnieci-Krišāni, SIA “Bencha Muude” ar projektu “Aprīkojuma iegāde šūšanas darbnīcas attīstībai”. Pašvaldības atbalsta summa – 3854.74 EUR.
 • Zigmāru Silicki, IK “Zigis&Co” ar projektu “Telšu noma Ludzas novadā”. Pašvaldības atbalsta summa – 5094.17 EUR.
 • Juri Isakoviču ar projektu “Galdniecības ražošanas procesa optimizācija”. Pašvaldības atbalsta summa – 8000.00 EUR.
 • Dagni Tihovski,  IK “Dambis 4” ar projektu “Multifunkcionālā plosta izveide”. Pašvaldības atbalsta summa – 7851.91 EUR.
 • Ilgu Ivanovu ar projektu “Lauku tūrisma pakalpojumu dažādošana Zilupē. Pašvaldības atbalsta summa – 6269.60 EUR. 

Finanšu trūkuma dēļ neatbalstīt: 

 • Jeseniju Masaļsku ar projektu “Ūdens pasaka”;
 • SIA “Intolatgalia” ar projektu “Koka mākslas darbnīca”.

Komisijas sēdes laikā pieteikumu iesniedzēji prezentēja savus biznesa projektus un atbildēja uz komisijas uzdotiem jautājumiem. Šogad, novadiem apvienojoties, konkursa kopējais pieejamais finansējums sastādīja 50 000 EUR.

Paldies konkursa dalībniekiem par piedalīšanos konkursā un vēlam veiksmi savu biznesa ideju realizēšanā!