Tehnisku iemeslu dēļ 11.08.2023. plānotā psihologa lekcija tiešsaistē garīgās veselības, emocionālās labsajūtas un pozitīvas saskarsmes veicināšanai nenotika, tādēļ aicinām izmantot iespēju un lekciju "Kā izvairīties no dusmu un citu negatīvu emociju uzkrāšanas darbā un ikdienā" noklausīties 22.08.2023. laikā no plkst. 18:00 līdz 19:00. Lekciju vadīs kvalificēts psihologa asistents Jānis Piternieks.

Lekcija tiks organizēta attālināti MS Teams platformā. Lekcijas laikā būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus. Pieslēgšanās saite: https://teams.live.com/meet/9440501348040

Visos pasākumos dalība ir bez maksas!

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.