Noderīgi
foto

No 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim (ieskaitot) notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu.

Šāds lēmums saistīts ar 34 Saeimas deputātu parakstītu vēršanos pie Valsts prezidenta, pieprasot apturēt Saeimā pieņemto Notariāta likuma grozījumu publicēšanu uz diviem mēnešiem un nodot tos tautas nobalsošanai.

Pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7. panta pirmo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir izsludinājusi parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu. 

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma atcelšanu, pamatojoties uz CVK 16.11.2023. lēmumu Nr. 8 “Par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu” un 16.11.2023. rīkojumu Nr. 48 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, Ludzas novada dome 2023. gada 30. novembrī ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru Ludzas novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas 3 (trīs) parakstu vākšanas vietas:

Parakstu vākšanas vieta

Darba laiks

Ludzas novada Ludzas pilsētas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā

(Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701)

 

pirmdien        10.00 – 14.00

otrdien            10.00 – 14.00

trešdien          13.00 – 17.00

ceturtdien       14.00 – 18.00

piektdien        8.00 – 12.00

sestdien           10.00 – 14.00

svētdien          10.00 – 14.00

 

Ludzas novada Kārsavas pilsētas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā

(Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717)

 

 

pirmdien        10.00 – 14.00

otrdien            10.00 – 14.00

trešdien          13.00 – 17.00

ceturtdien       14.00 – 18.00

piektdien        8.00 – 12.00

sestdien           10.00 – 14.00

svētdien          10.00 – 14.00

Ludzas novada Zilupes pilsētas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā

(Raiņa iela 13, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751)

 

 

pirmdien        10.00 – 14.00

otrdien            10.00 – 14.00

trešdien          13.00 – 17.00

ceturtdien       14.00 – 18.00

piektdien        8.00 – 12.00

sestdien           10.00 – 14.00

svētdien          10.00 – 14.00

Informācija par parakstu vākšanas vietu adresēm un darbu laikiem visās Latvijas pašvaldībās ir pieejama CVK mājaslapā www.cvk.lv.

Svarīgi, ņemt vērā, ka parakstu vākšana notiek, lai tautas nobalsošanā varētu lemt par šī likuma atcelšanu. Ja vēlētāji atbalsta likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad parakstu vākšanā nav jāpiedalās. Savukārt, ja vēlētājs atbalsta tautas nobalsošanas rīkošanu par šo jautājumu, tad parakstīties jādodas.

Piedalīties parakstu vākšanā var balsstiesīgie Latvijas iedzīvotāji, t.i., Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma, ierodoties jebkurā no parakstu vākšanas vietām – neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.  Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā,  ir iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās tiks organizēta pēdējā parakstu vākšanas dienā - 2024. gada 5. janvārī.

Pieteikties parakstu vākšanai atrašanās vietā iespējams, vēlētājam vai viņa pilnvarotajai personai uzrakstot iesniegumu un nosūtot vai nogādājot to pašvaldības vēlēšanu komisijā vai parakstu vākšanas vietā līdz 2024.gada 4.janvārim.

Kontaktinformācija:

Ludzas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: Iveta Gajevska, Tālrunis: +37129285407

Ludzas novada Vēlēšanu komisijas sekretāre: Nadežda Tarasova, Tālrunis: +37125917326