Afiša

Lai veicinātu kustību prieku un iespēju aktīvi pavadīt laiku brīvā dabā, iedzīvotāji tiek aicināti pievienoties bezmaksas nūjošanas apmācībām un nodarbībām sertificētas instruktores Inetas Miklucānes vadībā. Uz nodarbībām tiek aicināts ikviens interesents, kurš vēlas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kas neprasa īpašu fizisko sagatavotību, bet palīdz nostiprināt un attīstīt dažādas muskuļu grupas, uzlabot veselību un atbrīvoties no ikdienas stresa. Vienas nodarbības ilgums – 60 minūtes.

Nodarbību vietas un laiki jūlija mēnesī:

  • Mežvidi 04.07.2023. plkst. 16:30 (tikšanās pie Kultūras nama);
  • Pušmucova 06.07.2023. plkst. 17:30 un 18.07.2023. plkst. 16:00 (tikšanās pie Kultūras nama);
  • Blonti 06.07.2023. plkst. 19:00 (tikšanās pie Kultūras nama);
  • Līdumnieki 11.07.2023. plkst. 16:00 (tikšanās parkā);
  • Cibla 13.07.2023. un 18.07.2023. plkst. 18:00 (tikšanās pie sporta kompleksa Felicianovā).

Vairāk informācijas, zvanot pa tālruni +371 27822104 (Ineta).

Nodarbības ir bez maksas! Pievienojies!

Sekojiet līdzi jaunumiem un aktualitātēm Ludzas novada pašvaldības mājas lapā.

Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.