Afiša

Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros septembra mēnesī tiek turpinātas nūjošanas apmācības un nodarbības.

Grafiks:

Ciblā:

 • 03.09.2023. no plkst. 13:00 līdz 14:00 (tikšanās pie sporta kompleksa Felicianovā);
 • 11.09.2023. no plkst. 16:30 līdz 17:30 (tikšanās pie Kultūras nama);
 • 24.09.2023. no plkst. 13:00 līdz 14:00 (tikšanās pie sporta kompleksa Felicianovā).

Malnavā:

 • 05.09.2023. no plkst. 17:00 līdz 18:00 (tikšanās pie pirmsskolas izglītības iestādes);
 • 19.09.2023. no plkst. 17:00 līdz 18:00 (tikšanās pie pirmsskolas izglītības iestādes).

Pušmucovā:

 • 07.09.2023. no plkst. 16:00 līdz 17:00 (tikšanās pie Kultūras nama);
 • 22.09.2023. no plkst. 16:00 līdz 17:00 (tikšanās pie Kultūras nama).
 • NODARBĪBA ATCELTA! 28.09.2023. no plkst. 16:00 līdz 17:00 (tikšanās pie Kultūras nama).

Blontos:

 • 07.09.2023. no plkst. 17:30 līdz 18:30 (tikšanās pie Kultūras nama);
 • 18.09.2023. no plkst. 18:15 līdz 19:15 (tikšanās pie Kultūras nama).
 • NODARBĪBA ATCELTA! 28.09.2023. no plkst. 17:30 līdz 18:30 (tikšanās pie Kultūras nama).

Mērdzenē:

 • 22.09.2023. no plkst. 17:15 līdz 18:15 (tikšanās pie Kultūras nama).
 • NODARBĪBA ATCELTA! 25.09.2023. no plkst. 16:30 līdz 17:30 (tikšanās pie Kultūras nama).

Goliševā - 14.09.2023. no plkst. 16:00 līdz 17:00 (tikšanās pie pagasta pārvaldes).

Mežvidos 1 - 18.09.2023. no plkst. 16:30 līdz 17:30 (tikšanās pie Kultūras nama).

  Vienas nodarbības ilgums 60 minūtes. Vairāk informācijas un pieteikšanās, zvanot pa tālruni +37127822104 (Ineta).

  Nodarbības ir bez maksas! Pievienojies!

  Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/069 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.