Projektu aktualitātes
Projekta aktivitātes

2022. gadā Ludzas novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000003 “Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā”, kura ietvaros ir uzstādītas mūsdienīgas, dažādiem bērnu vecumposmiem paredzētas rotaļu konstrukcijas.

Projekta ietvaros novecojušās koka konstrukcijas tika demontētas, un rotaļu laukums tika papildināts ar mūsdienīgām, vizuāli pievilcīgām, dažādiem vecumposmiem paredzētām konstrukcijām. Tika uzstādīti 2 rotaļu un vingrošanas kompleksi, šūpoles “Ligzda” un troses ceļš “Tarzāns”.

Rotaļu laukumu Ņukšu pagastā ikdienā izmanto apmēram 20 bērni (gan pirmsskolas vecuma, gan arī lielāki). Laukums kalpo gan kā rotaļāšanās vieta, gan arī kā vieta, kur notiek komunikācija un socializēšanās, jo laukumu kopā ar bērniem apmeklē arī vecāki. Vasaras sezonā laukuma apmeklētāju skaits ir lielāks (klāt nāk gan viesi, gan tie, kuri vasaras brīvlaiku pavada pie vecvecākiem laukos). Vasaras sezonā tie ir aptuveni 30 bērni dienā.

Ludzas novada pašvaldība, tāpat kā vietēji iedzīvotāji, ir gandarīta, ka ir radīta vieta bērnu un jauniešu aktīvai atpūtai, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas drošā un piemērotā vidē.

Lai rotaļu laukumā pavadītais laiks būtu patīkams un drošs, Ludzas novada pašvaldība atgādina – vecāki ir atbildīgi par bērna drošību, rotaļu laukumos jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi un rotaļu konstrukcijas ir jāizmanto atbilstoši paredzētajam mērķim. Saudzējam to, kas mums ir, lai kalpo ilgāk!

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm