Projektu aktualitātes
Attēls

Ja salīdzināsim Ludzas ielu rekonstrukciju 2014. gadā, kad vienlaicīgi tika veikti darbi 7 ielās, var teikt, ka šogad pilsētā gandrīz nekas netiek remontēts. Tikai nedaudzi cilvēki izmanto Odu ielu un Jurdža ielu – tās atrodas tālu no pilsētas centra, bet tās ir svarīgas AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecība”, zemnieku saimniecībai “Krekeri” un to sadarbības partneriem, kā arī, protams, cilvēkiem, kas dzīvo šajās ielās.

Abas ielas ir ļoti šauras, būvdarbi bija sarežģīti, bet galvenais ir rezultāts – sakārtota daļa no pilsētas infrastruktūras, kas ir nepieciešama gan vietējiem iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, gan tūristiem. 13. jūlijā būvdarbi tika pabeigti abās ielās un sākās dokumentu sagatavošana objektu pieņemšanai ekspluatācijā, bet iedzīvotāji jau var baudīt ērtāku pārvietošanos pa ielu neatkarīgi no laika apstākļiem – vairs nav putekļu un dubļu. Odu ielā tika izbūvēta sadzīves kanalizācijas sistēma, kurai varēs pieslēgties gan akciju sabiedrība, gan mājsaimniecības. Naktīs ielu maigi apgaismo jaunie LED gaismekļi.

 

 Ar šo ielu pieņemšanu ekspluatācijā Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts līdzfinansētais projekts “Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” nebeigsies. 2019. gadā Ciblas novada pašvaldība pārbūvēs Banoņejas ceļu, kas ir Ludzas pilsētas Odu ielas turpinājums.

Vieta, kur beidzas Ludzas pilsētas Odu iela un sākas Ciblas novada Banoņejas ceļš
Vieta, kur beidzas Ludzas pilsētas Odu iela un sākas Ciblas novada Banoņejas ceļš

 Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 205 291.99 euro, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 2 616 528.19 euro un valsts budžeta dotācija sastāda 128 042.64 euro. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

ERAF