Kultūra
att

Ludzas novada bibliotēkā:

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā oktobra mēnesī būs aplūkojamas astoņas izstādes:

 • “Līdera kodu meklējot”
 • “Kevina Alana Milna grāmatu pasaule”
 • “Maijas Krekles grāmatu pasaule”
 • “Latviešu grāmatai – 500. Rokraksti un laikraksti”
 • “Atrast sevi mīlestībā”
 • “Iepazīstot ukraiņu literatūru”
 • “Dziesmots mūžs. Kordiriģentam, pedagogam Klementam Mediņam – 115” (Lasītavā)
 • “Ludzas baznīcas” (izstāde foajē)

Gaidāmie pasākumi:

Bērnu apkalpošanas nodaļā oktobra mēnesī būs aplūkojamas sešas izstādes:

 • “Jaunās grāmatas”
 • “Artura Goba dzejoļi”
 • “Rudens vakara stāstiņi”
 • “Dāvana visiem dzīves gadījumiem”
 • “Zīmē un līmē”
 • “100 ievērojami cilvēki”

Gaidāmie pasākumi:

Kārsavas bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas septiņas izstādes:

 • No 03.10. līdz 07.10. “Reibums – labprātīga ļaušanās vājprātam “/Aristotelis/
 • No 03.10. līdz 07.10. “Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats, Nes sāpes, nes priekus, kā kuram.” Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 155 (1867-1892)
 • No 03.10. līdz 07.10. “Smarža ļauj ceļot laikā…” Rakstniecei Ingai Ābelei – 50 (1972)
 • No 10.10. līdz 14.10. Rakstniecei Vijai Upmalei – 90 (1932-1996)
 • No 18.10. līdz 21.10. “Labais vienmēr uzvar ļauno”. Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam – 135 (1887-1958)
 • No 20.10. līdz 26.10. Dzejniekam, esejistam, publicistam Andrejam Eglītim – 110 (1912-2006)
 • No 25.10. līdz 28.10. “Sārtām kļāvu pleznām Rudens jau čāpo”. Rakstniekam Arturam Gobam – 90 (1932-2019)

Gaidāmie pasākumi:

 • 06.10. Sarunu pēcpusdiena “Bērni un skola”
 • 10.10. Dalīšanās ar receptēm ”Neslavē putru, ko pats neesi ēdis!”. Starptautiskā putras diena
 • 13.10 “Maizes diena”
 • 14.10. Ieskats komponista daiļradē “Lai mūzika dzīvotu, tai vajadzīgas tikai divas lietas – izpildītājs un klausītājs” Komponistam Zigmaram Liepiņam – 70 (1952)
 • 13.10. – 18.10. Konkurss “Atrodi grāmatu”. Valsts valodas diena
 • 18.10. Izstāde, Modes parāde “Kaklasaišu diena”
 • 18.10. Lasām dzejolīšus “Labais vienmēr uzvar ļauno”. Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam – 135 (1887-1958)
 • 25.10. Ceļojums ar dzejolīti “Sārtām kļāvu pleznām Rudens jau čāpo”. Rakstniekam Arturam Gobam – 90 (1932-2019)
 • 26.10. Pārsteigumu diena
 • 27.10. Klausāmies mūziku. Itāļu vijolniekam, komponistam Nikolo Paganīni – 240 (1782-1840)
 • 31.10. Helovīns
 • Oktobrī – Pārgājiens uz bibliotēku. Bērnudārza audzēkņi un sākumskolas 1.klases iepazīst bibliotēku

Zilupes bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas astoņas izstādes:

 • 03.10. Lai izdevies rudens!
 • 04.10. Luijam Anrī Boussenardam – 175
 • 05.10. Ingai Ābelei – 50
 • 07.10. Marinai Cvetajevai – 130
 • 10.10. Veronikai Strēlertei – 110
 • 14.10. Vijai Upmalei – 90
 • 14.10. Iljam Ilfam – 125
 • 31.10. Jevgeņijam Permjakam – 120

Gaidāmie pasākumi:

Briģu bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas sešas izstādes:

 • Rakstniecei Ingai Ābelei – 50
 • Rakstniecei Vijai Upmalei – 90
 • Rakstniekam, zinātniekam Aleksim Rubulim – 100
 • Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam – 135
 • Dzejniecei Marinai Cvetajevai – 130
 • No 10.10. līdz 31.10. Ludzas mākslas skolas audzēkņu Radošo darbu izstāde

Gaidāmie pasākumi:

Ciblas bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas astoņas izstādes:

 • Grāmatu plaukts – dzimuši oktobrī!
 • “Lasi un piedalies! Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija 2022”
 • “…nav tāda “pēc tam”, ir tikai “tagad.” Rakstniecei Ingai Ābelei-50!
 • “Piemirstas grāmatas no bibliotēkas plauktiem!”
 • Mājdzīvnieki bērnu grāmatās!” Starptautiskai dzīvnieku aizsardzības dienai
 • “Skolotāju ceļojumu suvenīri!”
 • No 17.10. līdz 04.11. “Baisais ceļojums spoku, mošķu pasaulē!”
 • No 10.10. līdz 31.10. Virtuālā izstāde: “Mājdzīvnieki fotogrāfijās!”

Gaidāmie pasākumi:

Felicianovas bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas trīs izstādes:

 • No 01.10. līdz 16.10. „Sēnes – vērtīgās un neparastās”
 • No 01.10. līdz 31.10. „Rakstot vislabākais ir brīvība…” – Ingai Ābelei – 50
 • No 01.10. līdz 31.10. Spoku grāmatu izstāde bērniem „Vampīriņš iesaka izlasīt”

Gaidāmais pasākums:

Goliševas bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas četras izstādes:

 • No 05.10 līdz 15.10. Rakstniecei Ingai Ābelei – 50 (1972)
 • No 08.10 līdz 14.11. Enciklopēdiju izstāde mazajiem “Oh, cik ir interesanti”
 • No 15.10 līdz 10.11. Recepšu grāmatu izstāde “Ķirbja diena”
 • No 27.10 līdz 22.11. Grāmatu izstāde vecāko klašu bērniem “Šausmu stāsti”

Gaidāmais pasākums:

Isnaudas bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas četras izstādes:

 • No 01.10. līdz 10.10. Literārā izstāde veltīta rakstniecei Annai Brigaderei “Neviens nevar iet pa diviem ceļiem uzreiz.” /Anna Brigadere/
 • No 06.10. līdz 31.10. Literārā izstāde veltīta rakstniekam Valdim Rūmniekam “Vārdi ir putni, un viņi lido ne tikai no zemes uz zemi, bet arī no seniem laikiem uz šodienu.” /Valdis Rūmnieks/
 • No 13.10. līdz 31.10. Literārā izstāde veltīta rakstniecei Mārai Svīrei “Nav svarīgi mērīt padarīto, jādomā par to, kas jādara…” /Māra Svīre/
 • No 24.10. līdz 31.10. Literārā izstāde veltīta rakstniecei Ingai Jērumai “Labāk nesāc! Bet ja iesāki, tad izdari līdz galam.” /Inga Jēruma/

Istras bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojama viena izstāde:

 • No 08.10. līdz 24.10 Izstāde, kas veltīta rakstniecei Marinai Cvetajevai 130 gadu jubilejai

Gaidāmais pasākums:

Lauderu bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojama viena izstāde:

 • No 24.10. līdz 28.10. no plkst. 12.00 līdz 16.00 Radoša darbnīca vecākiem ar bērniem “Rudens brīnumi” (darinājumi no dabas materiāliem)

Līdumnieku bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas divas izstādes:

 • No 17.10. līdz 21.10. “Skaistumkopšanas noslēpumi”
 • No 31.10. līdz 07.11. “Likteņlīnijas…”. Dzejniekam A. Ločmelim-85

Mērdzenes bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas trīs izstādes:

 • No 02.10. līdz 07.10. E. Veidenbaumam – 155 (1867-1892)
 • No 04.10. līdz 10.10. I. Ābelei 50 (1972 )
 • No 12.10. līdz 20.10. V.Upmalei – 90

Gaidāmie pasākumi:

Ņukšu bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas piecas izstādes:

 • No 4.10. līdz 31.10. Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam-155 (1867-1892)
 • No 4.10. līdz 31.10. Rakstniecei Ingai Ābelei-50 (1972)
 • No 4.10. līdz 31.10. Rakstniekam zinātniekam Aleksim Rubulim-100 (1922-2015)
 • No 4.10. līdz 31.10. Jaunās grāmatas
 • No 24.10. līdz 31.10. Literatūras izstāde bērniem “Par spokiem un raganiņām”

Pasienes bibliotēkā:

Gaidāmais pasākums:

Pildas bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas trīs izstādes:

 • No 03.10. Latviešu rakstniece Inga Ābele
 • No 10.10. Rakstnieks un zinātnieks Aleksis Rubulis
 • No 17.10. Alberts Kronenbergs – grafiķis, bērnu grāmatu ilustrators un dzejnieks

Pureņu bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas divas izstādes:

 • “Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 155”
 • “Rakstniecei Ingai Gailei – 50”

Gaidāmais pasākums:

Pušmucovas bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas trīs izstādes:

 • No 03.10. līdz 10.10. “Nemiera putns kalnu augstumos- Eduardam Veidenmaumam -155”
 • No 04.10. līdz 31.10. Novadpētniecības materiālu izstāde “Pušmucovas baznīcai -170”
 • No 05.10. līdz 30.10. “Iepazīsim Ingas Ābeles daiļradi!”

Gaidāmie pasākumi:

Salnavas bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas piecas izstādes:

 • No 26.09. līdz 10.10. Salnavas pagasta iedzīvotājas Zinaidas Poltanovas rokdarbu izstāde “Iedvesma rudens vakariem – 1”, Salnavas pagasta iedzīvotājas Zinaidas Poltanovas
 • No 03.10. līdz 07.10. Literatūras izstāde veltīta dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 155 (1867-1892)
 • No 29.09. līdz 10.10. “Miķelītis ciemos nāca.” Rudens velšu, ziedu un literatūras izstāde bibliotēkā
 • No 11.10. līdz 31.10. Lūcijas Ločmeles personīgā pužļu kolekcija “Iedvesma rudens vakariem – 2” Puzles.
 • No 17.10. līdz 24.10. Nāk rudens apgleznot Salnavu. Lasītāju iesūtīto fotogrāfiju virtuālā izstāde sociālajā vidē

Zaļesjas bibliotēkā:

Oktobra mēnesī būs aplūkojamas piecas izstādes:

 • No 03.10. līdz 31.10. Izstāžu cikls. Izstādē grāmatas, kuru nosaukumi sākas ar konkrētiem burtiem “Grāmatas no A līdz Ž”
 • No 03.10. līdz 31.10. Oktobra mēneša jubilāri. Dzejniecei Marinai Cvetajevai – 130; krievu rakstniekam Iļjam
 • No 03.10. līdz 31.10. Oktobra mēneša jubilāri. Rakstniekam Iļjam Ilfam – 125 rakstniecei Vijai Upmalei – 90
 • No 03.10. līdz 31.10. Oktobra mēneša jubilāri. Rakstniecei Vijai Upmalei – 90
 • No 17.10. līdz 31.10. Nozīmītes kolekcija “Mans hobijs”

Gaidāmais pasākums:

Informāciju sagatavoja Ludzas novada bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Svetlana Onufrijeva