Palīdzība Ukrainai
Pabalsti par bērnu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kurus piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Допомога на дитину громадянському населенню України, що присвоюється Державним агентством соціального страхування


Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā veiktajos grozījumos noteiktas Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri kopā ar bērniem uzturas Latvijā, tiesības saņemt Valsts sociālo pabalstu likumā noteikto bērna piedzimšanas pabalstu, bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu.

Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā, ja bērns Latvijā piedzimis 2022.gada 24.februārī vai vēlāk. Pabalstu izmaksā arī tad, ja vecākam bērna piedzimšanas brīdī vēl nav bijusi izsniegta vīza vai termiņuzturēšanās atļauja

Piemēram, pabalsts pienākas, ja bērns dzimis Latvijā 28.februārī, savukārt vīza mātei un bērnam izsniegta no 10.marta.

Bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu piešķir un maksā par periodu, par kuru ir izsniegta ilgtermiņa vīza vai termiņuzturēšanās atļauja, bet ne ātrāk kā no 5.marta.

Piemēram, Māte kopā ar 8 gadus vecu bērnu no Ukrainas Latvijā ieradās 26.februārī un viņiem ir izsniegta vīza ar derīguma termiņu no 2022.gada 27.februāra līdz 2023.gada 27.februārim. Tādā gadījumā ģimenes valsts pabalsts tiks piešķirts no 5.marta, kad stājās spēkā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumsSavukārt, ja vīza izsniegta, piemēram, no 2022.gada 20.marta, tad pabalsts par bērnu tiks piešķirts no šī datuma.

  Nosacījumi pabalsta saņemšanai:

  • vecāks ar bērnu dzīvo Latvijā,
  • saņemta ilgtermiņa vīza vai termiņuzturēšanās atļauja,
  • atvērts konts Latvijas kredītiestādē vai Pasta norēķinu sistēmā (PNS),
  • iesniegts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) adresēts iesniegums.

  Iesniegums latviešu un ukraiņu valodā

  Iesniegumu VSAA var iesniegt, pabalsta pieprasītājam personīgi ierodoties klātienē:

  Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda šādi dokumenti:

  • vecāka pase vai personas apliecība,
  • bērna dzimšanas apliecība,
  • vecākam un bērnam izsniegtā ilgtermiņa vīza vai termiņuzturēšanās atļauja.