Izglītība
PALDIES no Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”

Attēlā: Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” grupas “Putniņš” bērni uzdāvināja sevis veidotās mazās sirsniņas mediķiem, kā pateicību par nenovērtējamo darbu.

11. janvāri bez pārspīlējuma var saukt par vienu no gada “pieklājīgākajiem” datumiem – tā ir Starptautiskā pateicības diena. Psihologi ir pārliecināti, ka šis vārds ir patiesi maģisks, to izsakot un to saņemot, cilvēks rada pozitīvu attieksmi. Arī Ludzas PII “Namiņš” vēlas teikt paldies.

Kā nosvinēt Paldies dienu? Neviens nevar droši pateikt, kurš tieši nolēma svinēt vispasaules svētkus “Paldies”. Daudzi sliecas uzskatīt, ka iniciatīva nākusi no starptautiskajām organizācijām – ANO un UNESCO. Bet daži cilvēki uzskata, ka valsts aģentūrām nav nekāda sakara ar svētku datumu. Un to izgudroja parastie cilvēki – apsveikuma kartīšu ražošanas  uzņēmuma darbinieki, kuri vēlējās atgādināt planētas iedzīvotājiem, ka mums ir tik brīnišķīgs vārds, kad konkrētajā datumā – 11. janvārī – visi kopā varam skaļi un draudzīgi pateikt “paldies”.

Pateicību var izteikt ar skatienu, smaidu un žestu, ko sauc par “pateicību bez vārdiem”. Dāvana, kas svētkos ir tik svarīga, dažkārt kalpo arī kā cieņas apliecinājums cilvēkam, kas tiek apdāvināts.

Ļoti bieži mēs sakām šo vienkāršo vārdu , kam ir tik liela nozīme – “paldies”.

11. janvārī  “Namiņa” iemītnieki gribēja pateikt “paldies” tiem cilvēkiem, kuri strādā, kamēr mēs guļam. Ir profesijas, kuru darbinieki savus profesionālos pienākumus veic arī naktī.

Lai rītos mūsu veikalos būtu svaiga maize, bulciņas un kūciņas, maiznieki un konditori sāk strādāt dažas stundas pēc pusnakts. Grupas “Taurenītis” bērni darināja apsveikuma kartīti “Ludzas maiznīcas” kolektīvam par to, ka katru dienu mūsu galdā ir garšīga maize.

Attēls

Grupas “Putniņš” bērni uzdāvināja savas mazās sirsniņas mūsu mediķiem. Nelaimes gadījumi notiek ne tikai dienas laikā. Ārstniecības iestādes speciālisti ir nomodā visu nakti, lai nepārtraukti varētu sniegt palīdzību cilvēkiem.

Nakts laikā strādā arī  policijas iecirkņi. Ja saņemts izsaukums, policisti uzreiz dodas uz notikuma vietu. Savu “Paldies ” policistiem pateica grupas “Mārīte” bērni. Ar lielu centību viņi krāsoja savas plaukstiņas, lai uzdāvināt tās drošības uzraugiem.

Attēls

Ja ugunsdzēsēji saņem zvanu no uguns nelaimē nonākušajiem, ugunsdzēsēji lielā ātrumā steidzas pie mašīnas, lai dotos ceļā. Sirēnām kaucot, tie traucas palīgā. Ļoti nopietni grupas “Bitīte” bērni gatavoja savu apsveikumu ugunsdzēsējiem. Tā bija kolāža, kas tika izveidota no grupas bērnu zīmējumiem.

Pats svarīgākais ir nekad neaizmirst pateikt PALDIES. Tas ir patiesi “burvju vārds”, kas mūsu pasaulē ienes mīlestību, prieku, laipnību un laimi! Mums jābūt pateicīgiem par visu, kas mums ir dots. Par dzīvību, ko dāvāja  vecāki, par zināšanām, ko dod mums skolotāji, par radu un draugu atbalstu un mīlestību, par palīdzību, ko mums sniedz operatīvie dienesti… Mēs par to varam runāt ļoti daudz. Galvenais ir atcerēties un būt pateicīgiem par apkārtējo cilvēku paveikto un prast to saredzēt.

Ludzas “Namiņa” kolektīvs pateicas arī iestādes bērnu ģimenēm par uzticību, atsaucību un veiksmīgu sadarbību, mūsu kopīgi veicamajā darbā – mazo ludzāniešu audzināšanā un izglītošanā.

Izglītības metodiķe Tatjana Medvecka