SIA “ALAAS”

2023.gadā stājas spēkā jauna Dabas resursu nodokļa (turpmāk tekstā– DRN) likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, DNR likme par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs no 80 EUR/t uz 95 EUR/t. SIA „ALAAS” 2022.gada 14.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk tekstā– SPRK) iesniedza izskatīšanai sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, jo poligona “Križevņiki” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumā iekļauto izmaksu pieaugums pārsniedz 5%.

Tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Križevņiki” atbilstoši plānotajām izmaiņām ir sekojošs:

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pa pastu „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633, e-pastu: sia.alaas@inbox.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv.

Līdz jauna tarifa apstiprināšanai SPRK, sakarā ar DRN palielinājumu no 2023.gada 1.janvāra sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs būs 90,50 EUR/t (bez PVN), savukārt pēc SPRK lēmuma jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs būs 116,73 EUR/t (bez PVN) (plānotais spēkā stāšanās laiks 2023.gada 1.ceturksnis).  

Informāciju sagatavoja SIA “ALAAS”