Nekustamā īpašuma paziņojumi
Par nokavējuma naudas nepiemērošanu

2022. gada 14. marta Ludzas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē, Ludzas novada pašvaldības dome nolēma, ka visiem veiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa aprēķiniem un pārrēķiniem, kuriem sākotnēji samaksas termiņš ir bijis noteikts 2022. gada ietvaros, tai skaitā arī nekustamā īpašuma nodokļa papildus aprēķiniem par 2021. gada neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, nokavējuma nauda netiek aprēķināta līdz nākamā taksācijas gada 1. janvārim.