Ceļi, satiksme Sabiedrība Pašvaldība
Ilustratīvs attēls

Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2023 "Par palīdzību privāto ceļu tīrīšanā Ludzas novadā", no 2024. gada 1. janvāra palīdzība privāto ceļu tīrīšanā tiks sniegta personām, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Ludzas novada pašvaldībā, ja tās ir:

 • vientuļas pensijas vecuma personas;
 • no mājsaimniecībām, kurās ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai bērns ar invaliditāti;
 • no mājsaimniecībām, kurām ir noteikts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss;
 • no mājsaimniecībām, kurās dzīvo bērni, kas ir Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamie;
 • no mājsaimniecībām, kurās dzīvo tikai pensijas vecuma personas.

Palīdzība tiek finansēta no pašvaldības budžeta un tās saņemšanai būs jāiesniedz iesniegums attiecīgajā teritoriālās vienības pagasta pārvaldē.

Sniega tīrīšanas iespējas Ludzas novada pagastos (individuāli vienojoties par samaksu):

 • Briģu pagasts:
  • Vladimirs Uļjanovskis, kontakttālrunis +371 26345562;
  • ZS "Mežāres" (traktors ar frontālo kausu), kontakttālrunis +371 29193750.
 • Briģu ciems un apkārtne:
  • Sergejs Borisenoks, kontakttālrunis +371 26569233.
 • Goliševas pagasts:
  • Lauksaimniecības ražojumu kopīgas pārstrādes un realizācijas kooperatīvā sabiedrība "Strauja", kontakttālrunis +371 28611819.
 • Malnavas pagasts:
  • ZS "Debesvītoli", Oskars Petinens, kontakttālrunis +371 29361636.
 • Mērdzenes pagasts:
  • Žukovskis Žanis, kontakttālrunis +371 29131290;
  • ZS "Debesvītoli” Petinens Oskars, kontakttālrunis +371 29361636;
  • Grišulis Arturs, kontakttālrunis +371 26593759.
 • Nirzas pagasts:
  • Vladimirs Uļjanovskis, kontakttālrunis +371 26345562;
  • Kristaps Kuprevičs, kontakttālrunis +371 26446310.
 • Istras pagasts:
  • Vladimirs Uļjanovskis, kontakttālrunis +371 26345562.
 • Rundēnu pagasts:
  • Vladimirs Uļjanovskis, kontakttālrunis +371 26345562.