Pašvaldība

2024. gada 27. martā Ludzas novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums (protokols Nr.4, 11.§, lēmums Nr. 85) "Par ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tarifu apstiprināšanu SIA “Kārsavas namsaimnieks” Teātra iela 3, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717":

  1. Apstiprināta SIA “Kārsavas namsaimnieks”, reģ. Nr. 56803002941, Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717, ūdens un notekūdeņu bilance;
  2. Apstiprināti SIA “Kārsavas namsaimnieks”, reģ. Nr. 56803002941, Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717, Ludzas novads ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi (stāsies spēkā ar 2024.gada 1. maijā un noteiktā maksa par komunālajiem pakalpojumiem ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli atbilstoši likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktām nodokļa likmēm):