Izglītība
Par Ziemassvētku dāvanām bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes

Līdz 2022. gada 15. decembrim Ludzas novada Sociālais dienests aicināja vecākus, kuru bērni neapmeklē kādu no novada pirmsskolas izglītības iestādēm un nav reģistrēti rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi, un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pieteikties Ziemassvētku dāvanu paciņas saņemšanai.

Ziemassvētku dāvanu izdale Ludzas pilsētas teritorijā deklarētiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, notiks Bērnu jauniešu centrā Tirgus ielā 22, Ludzā, no 2022. gada 19. decembra līdz 2022. gada 22. decembrim no plkst. 10.00 līdz 16.00. Centrā ir pieejams foto stūrītis, ar iespēju pašiem veikt fotografēšanos.

Kārsavas pilsētā dāvanas tiks izdalītas Ziemassvētku eglītes laikā – 23. decembrī plkst. 17.00, Kārsavas Kultūras namā, Vienības ielā 49C. 

Zilupes pilsētas ģimenes ar bērniem aicinām griezties Zilupes pilsētas pārvaldē, darba laikā, no plkst. 8.00-17.00, Raiņa ielā 13, Zilupē. 

Malnavas ciemata iedzīvotāji 18. decembrī plkst. 14.00 aicināti apmeklēt Ziemassvētku pasākumu “Vilksim svētkus kalniņā” laukumā pie Malnavas pagasta pārvaldes, tā ietvaros, no plkst. 16.00 līdz 17.00 varēs saņemt Ziemassvētku dāvanu paciņas. 

Ziemassvētku dāvanu paciņu izdale Salnavas pagastā plānota 30. decembrī plkst. 11.00 pie Kultūras nama Ziemassvētku eglītes.

Lai saņemtu sev paredzēto dāvanu paciņu citviet novadā, aicinām griezties pie konkrētās pagastu pārvaldes speciālistiem:

Informāciju sagatavoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste