Projektu aktualitātes
img_2958-1024x682.jpg
pilsdrupas_lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb-1.jpg

Šodien, 12.jūnijā, tika parakstīts līgums starp Ludzas novada pašvaldību un SIA „Latgalija” par Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūvi ergonomiskas mācību vides izveidei. Līguma kopējā summa 724 328,11 eiro.

Līguma parakstīšanā līdz ar Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Alīnu Gendeli, izpilddirektoru Sergeju Jakovļevu un speciālistiem piedalījās arī LPĢ vadība – direktore Dzidra Dukšta un viņas vietnieks Jānis Mikažāns. No SIA “Latgalija” līgumu parakstīja uzņēmuma vadītājs Mihails Bartaševičs, pārrunās pirms līguma parakstīšanas piedalījās arī SIA “Latgalija” pārstāvis Sergejs Bogdanovs.

Līdz 16. jūnijam Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) Ludzas novada pašvaldībai jāiesniedz projekta iesniegums, lai varētu īstenot vērienīgu projektu mācību vides uzlabošanai Ludzas vispārējās izglītības iestādēs.

Topošajā projektā tiek plānotas vairākas aktivitātes. Viena no tām – Ludzas pilsētas ģimnāzijas (LPĢ) pārbūve ergonomiskas mācību vides izveidei.

ERAF finansējums – vairāk nekā 2 miljoni eiro

Vērienīgo projektu iecerēts realizēt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu, saskaņā ar 24.05.2016. MK noteikumu Nr. 323 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” Ludzas novada pašvaldībai maksimāli plānotais ERAF finansējums, kas aprēķināts, pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības domes lēmumu par specifiskā atbalsta ietvaros atbalstāmajām vispārējās izglītības iestādēm, ir  2 003 858 EUR. Kā minēts iepriekš, projekta iesniegums Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā jāiesniedz līdz 16.06.2017.

Projekta mērķis ir Ludzas izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Tā īstenošana nodrošinās izglītojamo piesaisti Ludzas pilsētas vispārējās izglītības iestādēm, izglītības kvalitātes līmeņa paaugstināšanos, skolu materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanos, mācību procesa modernizēšanu, skolu un internāta infrastruktūras uzlabošanu, līdz ar to arī Ludzas vispārizglītojošo skolu tēla popularizēšanu.

Darbi iecerēti dažādos objektos

Projekta ietvaros dažādi darbi plānoti LPĢ, 2. vidusskolā un tās dienesta viesnīcā, LPĢ stadionā, kā arī jaunbūvējamajā baseinā.

Šis projekts aktivitāšu ziņā ir ļoti daudzveidīgs un apjomīgs. Tā ietvaros ir paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

Ergonomiskas mācību vides izveide LPĢ: LPĢ pārbūve, mēbeļu iegāde un mācību telpu labiekārtošana LPĢ;Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde: LPĢ lokālā datortīkla ierīkošana; interneta un bezvadu interneta ierīkošana; IKT iegāde un uzstādīšana LPĢ un Ludzas 2. vidusskolā.Sporta infrastruktūras uzlabošana: LPĢ stadiona futbola laukuma zālāja atjaunošana un stadiona sporta aprīkojuma iegāde; LPĢ baseina ģērbtuvju un dušas telpu labiekārtošana;Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas modernizācija: pārbūves darbi, aprīkojuma un mēbeļu iegāde.

Sagatavoja Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste