Projektu aktualitātes
2-2-1024x768.jpg

 

hobby-projekts-300x62.jpg

Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem turpina īstenot pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektu “No hobija uz biznesu” (turpmāk – Projekts). Tā mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos.

Ikvienam uzņēmējam un mājražotājam ir svarīgi nopelnīt ne tikai iztikai, bet arī vairāk. Būt tuvāk pircējam – tas ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgam biznesam. Tieši tādēļ 9. jūnijā Ludzas Kultūras namā notika seminārs Pārdošanas nianses: klientu uztvere un produkta pasniegšana”, ko vadīja lektors un biznesa treneris Gatis Ulinskis, kura pēdējo 15 gadu pieredze saistīta ar dažādu nozaru uzņēmumu konsultācijām un treniņiem, attīstot vadītāju prasmes gan operatīvajā vadībā – rezultāta sasniegšanā (piem. pārdošana), gan stratēģiskajā vadībā, stratēģiju uzbūvē, maiņā un realizācijā/ieviešanā. Kā darbojas cilvēku uztvere un kā tā atšķiras? Kā padarīt pievilcīgu produktu atšķirīgiem cilvēkiem? Klientu uztvere no smadzeņu bio-struktūras viedokļa – uz šiem un citiem jautājumiem tika gūtas atbildes semināra laikā.

2-.jpg

Pasākums pulcēja vairāk nekā 30 mājražotājus un uzņēmējus no Ludzas, Valkas, Smiltenes un Balvu novadiem. Paldies ikvienam par izrādīto interesi, aktīvo dalību un diskusiju! Lai izdodas realizēt visas ieceres un būt tuvāk klientam!

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja Laima Poikāne


Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.