Sabiedrība Kultūra
foto

Ludzas pilsētā:

 • 02.02. plkst.17.30 Ludzas KN, filma "Pastkarte no Romas"
  • Ieejas maksa 3.00 EUR;
 • 03.02. plkst.18.00 notiks Ludzas 2. vidusskolas absolventu salidojums;
 • 16.02. plkst. 21.00 Ludzas KN, Diskotēka "Bez mīlestības nedzīvojiet!".
 • 23.02 plkst.15.30 Ludzas Novadpētniecības muzejā notiks Zilupes mūzikas un mākslas skolas padagogu un audzēkņu darbu izstādes "Gadalaiki" atklāšanas pasākums. 

Kārsavas pilsētā:

 • 03.02. plkst. 12.00 Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas" Ļubovas Meļņikas izšūto gleznu izstādes atklāšana. 
  • Izstāde skatāma no 1. februāra līdz 31. martam
 • PASĀKUMS ATCELTS! 11.02. plkst.14.00 Kārsavas KN, Pūķa gada ieskaņas koncerts;
 • 17.02. plkst. 11.00 Kārsavas kultūrvēstures centrs “Līču mājas” organizē izzinošo pārgājienu “Kur suokās Kuorsova?” pa Kārsavas pilsētas ielām, iekļaujot objektus, kas atklāj pilsētas attīstības vēstures zināmās un nezināmās lapas puses.
 • 24.02. plkst.18.00 Kārsavas KN, "Jedritvai kociņ, deju mīlam!", piedalās pašmāju skatuviskās dejas kolektīvi un vieskolektīvi no Rīgas, Lielvārdes, Litenes un Vērēmiem.
 • 29.03. plkst. 14.00 Kārsavas kultūrvēstures centrā "Līču mājas" rokdarbnieču klubiņa nodarbība - reglāna džempera adīšana. 

  Zilupes pilsētā:

  Blontu pagastā:

  • 03.02. plkst.17.00 Blontu KN, Jubilejas koncerts "Mēs mīlam dejot Kaprīzēs".

  Briģu pagastā: 

  • PASĀKUMS ATCELTS! 16.02. plkst.19.00 Briģu KN, atpūtas vakars "Valentīndienas noskaņas".
   • Programmā: koncerts kopā ar Goliševas biedrību "Saules stars", konkursi un dejas

  Ciblas pagastā:

  • 02.02. plkst.15.00 Ciblas KN, Sveču dienas radošā darbnīca "Svečošanās";
  • 04.02. plkst.15.00 Ciblas KN, Salnavas amatierteātra izrāde, A. Bankas komēdija "Zombijs";
  • 13.02. plkst.14.00 Ciblas KN, "Aizgavieņa pasuocīņs".

  Isnaudas pagastā:

  • PASĀKUMS ATCELTS! 10.02. plkst. 14.00 Isnaudas KN, "PAVASARA GAIDĪŠANAS SVĒTKI - METEŅI".
   • Līdzi ņemt labu noskaņojumu un pašceptās pankūkas (pēc iespējas pievienot klāt recepti). Plašāka informācija - +371 28746644

  Istras pagastā:

  • 17.02. plkst. 13.00 Istras KN, koncerts "Mīlestībai pa pēdām...".

  Lauderu pagastā:

  • 09.02. plkst.21.00 Lauderu KN, "90s PARTY", diskotēka pie galdiņiem
   • Programmā: koncerts, diskotēka.

  Mežvidu pagastā:

  • 17.02. plkst.17.00 Mežvidu KN, līnijdeju grupas "Chilly Cha Cha" 20 gadu jubilejas pasākums.

  Mērdzenes pagastā:

  Pušmucovas pagastā:

  • 09.02. plkst.21.00 Pušmucovas KN, Valentīndienas Disko balle ar DJ SWORD
   • Ieejas maksa 3.00 EUR;
  • 13.02. plkst. 16.30 Aizgavēņi Pušmucovā!
   • Programmā: ziemas prieku baudīšana uz skolas kalna, dziesmas un rotaļas ar etnogrāfisko ansambli "Olūti", silta tēja un pankūkas Pušmucovas kultūras namā.
   • Pasākumu organizē - Pušmucovas bibliotēka un kultūras nams

  Pasienes pagastā:

  • 17.02. plkst.19.00, Pasienes KN notiks atpūtas vakars "Pa mīlestības pēdām". Piedalās: ansamblis "Rudzupuķe", Vasilijs Grišins, Pjotrs Seļezņovs un amatiermākslas kolektīvs "Assorti".

  Pildas pagastā:

  • 01.02. plkst.14.00 Laukumā pie KN, ziemas aktivitātes bērniem "Cik jautri ziemā!";
  • 10.02. plkst.19.00 Pildas KN, atpūtas vakars pie galdiņiem "Pūķa gadu sagaidot".

  Ņukšu pagastā:

  • 17.02. plkst.12.00, Ņukšu KN sadarbībā ar bibliotēku aicina uz pasākumu "BAUDĀM ZIEMU KOPĀ!pasākums notiks pie bibliotēkas.

  Salnavas pagastā:

  • 16.02. plkst. 21.00 Salnavas KN, "Smalkā stila balle pie Valentīnas"
   • Muzikālais noformējums Arnis Graps un Grupa "Staiguļi"
    • (Tikai pieaugušajiem!)
  Pasākumu apmeklētāju ievērībai! 
  • Informācija par gaidāmajiem pasākumiem Ludzas novadā var tikt precizēta un papildināta.
  • Pasākumi tiks filmēti un fotografēti. Pasākumu laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.